Albert Edelfelt: Kristus ja Mataleena (1890)
<div>Mataleenan syntisyyttä kuvataan sillä, että hän on avoimin hiuksin. Hyveellisen nuoren neidon hiukset olivat Suomessakin vähintään sidotut, aviossa olevan naisen jopa huivilla peitetyt. </div>
<div>Mataleenan päässä on ohut huivi. Aiemmissa luonnoksissa nauhan väri oli punainen, mutta värisommitelmallisista syistä Edelfelt vaihtoi värin mustaan. Punainen nauha olisi ollut symboliarvoltaan merkittävämpi.</div><div><br></div><div>Magdalan Marian viitan väri on aina punainen. Punainen on perinteisesti prostituutioon ja kiellettyyn viittaava väri. Toisaalta punainen viittaa Jeesuksen vereen, joka puhdistaa synneistä. </div>
<div>Mataleenan asento polvillaan ja kädet rukousasennossa sekä anovat ylöspäin suunnatut silmät viestivät että Mataleena on nöyrtynyt Jeesuksen edessä.</div><div><br></div><div>Alkukristityt rukoilivat seisaaltaan ja kämmenet ylöspäin. Keskiajalla läänityslaitoksen vahvistuttua asento muuttui nöyrtyväksi.</div><div><br></div><div>Vasalleilla oli tapana osoittaa nöyryytensä vasalliherralle polvistumalla ja liittämällä kätensä yhteen. Yhteen liitettyjen käsien ympärille vasalliherra saattoi laitta omansa ja hallita niitä. Tämä vakiintui kristityille tavaksi osoittaa nöyryyttä Jumalan edessä.</div><div><br></div><div>1400-luvulle tullessa yhteen liitettyjä käsiä alettiin ristimään. Ristityt sormet muistuttavat Jumalan ja ihmisen yhtymisestä Jeesuksen hahmossa.</div>
<div>Jeesuksen katseen ja Magdaleenan katseen välille tulee voimakas jännite, joka toimii sommitelmaa sitovana tekijänä. Tämän vahvan sommitelmallisen linjan kohdalla on Jeesuksen käsi, johon katselijan katse tällä tavoin ohjataan.</div>
<div>Jeesuksen käsi on lempeä, siitä voi lukea silityksen ilman, että se koskettaa hiuksia. Juuri käden kohdalla metsässä on kivi. Kivi symboloi vahvaa kirkkoa ja uskoa, joka on rakennettu kalliolle. Se viestittää että tähän anteeksiantoon voi luottaa.</div>
<div>Jeesuksen kädessä on pyhiinvaeltajan tai toisaalta suomalaisen metsänkävijän sauva. Se kansallistaa jumalakokemukset luterilaisiksi kokemuksiksi luonnon ääressä. Vaeltaja metsässä voi kohdata Jumalan. </div>
<div>Tuohikkaat Jeesuksen jaloissa tuovat Jeesuksen nimenomaan suomalaiseen kulttuuriin.</div>
<div>Mataleenan takana luonnossa on lähinnä kuivia varpuja. Jeesuksen takana olevat koivut hohtavat lähes kultaista valoa.</div><div><br></div><div>Kulta on perinteisesti länsimaisessa taiteessa ja yhä itäisessä kristillisessä taiteessa viitannut valoon ja sitä kautta Jumalaan. Näillä väreillä tehdään selväksi, kumpi kuuluu ihmisten, kuolevaisten maailman ja kumpi teoksen hahmoista kuuluu Jumalalliseen maailmaan. </div>
<div>Teoksen sommitelma on vasemmalta alhaalta ylös oikealle. Mataleena on kuin ylämäessä, mutta ylämäen jälkeen odottaa pelastus. </div>
<div>Taustalla oleva tyypillinen suomalainen maisema järven ja saarien kautta paikallistaa teosta paitsi Suomeen niin Kalevalaiseen maailmaan, jossa tuonela oli saarella.</div>
<div>Puiden asettelu muistuttaa renessanssiajan taideteoksista, joissa taustan puilla ja niiden lukumäärillä kerrotaan opillista sanomaa. </div><div><br></div><div>Mataleenan takana on kolme puuta, joka muistuttaa kolmiyhteisestä Jumalasta. Mataleenan ja Kristuksen kohtaamispaikalla on taustalla kaksi puuta, jotka yhtyvät ylhäällä toisiinsa. Sitä käytetään tyypillisesti Jeesuksen kahtalaisen luonteen kuvaamisessa. Hän oli Jumala ja ihminen yhtä aikaa. Hänen luonteensa yhdistyvät toisiinsa kuoleman kautta eli taivaassa.</div>
<div><b>Taustakuvan oikeudet:</b></div><div>Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo </div><div>Kuva: Kansallisgalleria/ / Hannu Aaltonen</div><div><br></div><div>Public domain -kuva saatavilla <a href="http://kokoelmat.fng.fi/app?lang=fi&amp;si=http%3A%2F%2Fkansallisgalleria.fi%2FE42_Object_Identifier%2FA_I_501">Kansallisgallerian sivuilla </a></div><div><br></div><div><b>Oikeudet tämän interaktiivisen kuvan sisältöihin</b> omistaa Agricola -opintokeskus yhdessä tekijöiden kanssa. </div><div><br></div><div>CC BY-NC 4.0</div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset ja äänitiedostot: Liisa Väisänen</div><div>Taidehistorian aikajanan tekstit: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>Edelfelt -diasarjan tekstit: Antti Huotari ja Essi Ikonen</div><div>Aikajanan ja Edelfelt -diasarjan kuvitus ja tekninen toteutus: Antti Huotari</div><div>Tehtävät: Mari Huotari, Essi Ikonen ja Niina Putkonen</div><div>Materiaalin kokoaminen ja toimitustyö: Essi Ikonen</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Albert Edelfeltin maalauksesta Kristus ja Mataleena (2017) Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue Kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/877837050278051840 [päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/lue-kuvaa/id18080503">Lue Kuvaa verkkojulkaisu</a></b></div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><ol><li>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</li><li>Millainen henkilö kuvan tekijä on?</li><li>Millaisessa kulttuurissa kuvan tekijä on elänyt? </li></ol><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><ol><li>Mitä symboleita kuvassa on?</li><li>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</li><li>Mistä kuva kertoo?</li></ol><div><br></div><div><b>Uskonto ja kuva</b></div><ol><li>Onko kyseessä sakraali vai maallinen taide? </li><li>Mitä uskontoon liittyviä asioita kuvassa on?</li></ol><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><ol><li>Vertaile omaa elämääsi ja kuvan tekijän elämää. Mitä eroa ja mitä yhteistä löydät? (esim. kieli, kansallisuus, ikä, sukupuoli, uskonto/katsomus, perhetausta, asuinpaikka, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet)</li><li>Mikä on kuvan viesti sinulle?</li></ol>
<div><b>TUOTA KUVAA</b></div><div><br></div><div>Kuvan tuottamista helpottaa jos tunnet kuvan taustat. Tutustu siis ensin<b> Koe ja kuvaile</b> sekä <b>Lue ja tulkitse</b> -tehtäviin! </div><div><br></div><div><b>Uudelleentulkinta</b></div><div><br></div><div>Edelfeltin teoksessa luonto ja tuohivirsut edustavat suomalaisuutta. Mikä sinulle edustaa suomalaisuutta? Tee kuvasta oma versiosi esimerkiksi valokuvaamalla.</div><div><br></div><div><b>Kulttuurihäirintä</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvan viestissä on sellaista, joka ärsyttää sinua tai on vastoin omia arvojasi? Tee kuvasta oma versio, jonka viesti on tämän asian suhteen päinvastainen. </div><div><br></div><div><b>Tuo viesti nykyaikaan</b></div><div><br></div><div>MIkä kuvan viestissä miellyttää sinua/on omien arvojesi mukainen? Tee kuvasta oma versio, jossa ilmaiset saman viestin nykyaikaan sijoitettuna.</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item223471905">Lisää työskentelyideoita</a></div>
<div><span style="font-size:16px;">Muut Lue kuvaa -materiaalit</span></div> www.pearltrees.com Lue kuvaa – monilukutaitoa kaikilla aisteillaTästä kansiosta löydät kaikki Lue kuvaa -materiaalit. Interaktiiviset kuvat ja niihin liittyvän materiaalin ja tehtävät löydät kuvakohtaisista kansioista.LUE KUVAA –materiaali rohkaisee hyödyntämään kuvia ja taidetta osana opetusta. Se sisältää kokonaisvaltaisen kuvien lukemisen mallin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomustenvälinen dialogi tukevat toisiaan. Työskentely ja materiaali edistävät monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.
<div>KOE JA KUVAILE</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? Mitä ääniä kuvassa kuuluu?Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua?Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/kristus-mataleena-edelfelt/id18201546/item212054668#l932">Lisää tehtäviä kuvan moniaistilliseen tutkimiseen</a></div>
<div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;">Perustiedot länsimaisen taiteen aikakausista</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;">Uskonnon ja taiteen suhde eri aikakausina</span></div><div><br></div> cdn.knightlab.com TimelineJS Embed
<div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;">Albert Edelfelt kertoo itsestään ja teoksestaan </span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> https
<div>Symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo kuvan symboliikasta. Kesto 4 min.</div><div><br></div><div>Kyseessä on tutkijan tulkinta. Edelfelt itse ei välttämättä ole ollut tietoinen kaikista tutkijan löytämistä symbolisista viesteistä. </div><div><br></div><div><br></div>
<div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;">Tekstejä Kristus ja Mataleena -teoksen taustalla</span></div><div><br></div><div><br></div> docs.google.com Kanteletar Mataleenan vesimatka Raamattu Jeesus ja samarialainen nainen Jeesus ilmestyy Magdalan Marialle Fariseus ja syntinen nainen
<div>Symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo kuvan symboliikasta. Kesto 10 min.</div><div><br></div><div>Kyseessä on tutkijan tulkinta. Edelfelt itse ei välttämättä ole ollut tietoinen kaikista tutkijan löytämistä symbolisista viesteistä.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>Albert Edelfelt, Kristus ja Mataleena, 1890</div><div>Öljy kankaalle,</div><div>216,0 x 152,0 cm</div><div>Kansallisgalleria / Ateneumin taidemuseo</div><div>Kuva: Kansallisgalleria / Hannu Aaltonen</div>
www.pearltrees.com Pearltrees lets you organize all your interests
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi - Taitoja elämään ja iloa oppimiseen</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.</div><div><br></div> www.uskonnonopetus.fi Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.