<div>Fosas nasais: Collen o aire do exterior</div>
<div>Boca: Tamén collen o aire do exterior</div>
<div>Farinxe: Tubo que tamén pertence ao aparato dixestivo e serve para conducir o aire</div>
<div>Larinxe: Conduce o aire e aquí están situadas as cordas vocais </div>
<div>Traquea: Tubo anelado que conduce o aire ata os bronquios</div>
<div>Bronquios: Tubos nos que se ramifica en dous a traquea</div>
<div>Bronquiolos: Ramificacións dos bronquios</div>
<div>Pulmóns: Dous organos esponxosos que conteñen os alveolos</div>
<div>Alveolos: Pequenas cavidades onde se realizan os intercambio de gases</div>
<div>Alveolos: Pequenas cavidades onde se realizan os intercambio de gases</div>
<div>Diafragma: Músculo que axuda na respiración</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.