Ikärajakaavio ja testit YL
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Ei testejä</div>
<div>Silmut B: tytöt ja pojat</div><div>Perustesti 1</div><div>Elementtitesti 1: </div><div>+kaikki yksöishypyt (T=tulppi, S=salcow, Lo=ritti, F=flippi, Lz=lutz, A=akseli)</div><div>+vaakapiruetti (CSp) vähintään 3 kierrosta </div><div>+istumapiruetti (SSp) vähintään 3 kierrosta </div><div>+yhdistelmäpiruetti ilman jalanvaihtoa vähintään 6 kierrosta yhteensä (CoSp)</div><div><br></div><div>*kaudesta 2019-2020 alkaen ei pakolliset, mutta suositeltava suorittaa</div>
<div>Silmut A: tytöt</div><div>Perustestit 2</div><div>Elementtitesti 2:</div><div>+kaksi erilaista kaksoishyppyä (esim. 2S ja 2Lo), </div><div>+CCoSp1=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa</div><div>ja vähintään vaikeustaso 1 </div><div>+CSSpB=istumavaihtopiruetti vähintään 3 kierrosta molemmilla jaloilla ja vähintään vaikeustaso B</div><div><br></div><div>Silmut A: pojat</div><div>Perustestit 2</div><div>Elementtitesti 2:</div><div>+1 kaksoishyppy (esim. 2S)</div><div>+CCoSp1=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 1</div><div>+CSSpB=istumavaihtopiruetti vähintään 3 kierrosta molemmilla jaloilla ja vähintään vaikeustaso B</div>
<div>Noviisit: tytöt</div><div>Perustestit 2</div><div>Elementtitesti 2:</div><div>+kaksi erilaista kaksoishyppyä (esim. 2S ja 2Lo), </div><div>+CCoSp1=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa</div><div>ja vähintään vaikeustaso 1 </div><div>+CSSpB=istumavaihtopiruetti vähintään 3 kierrosta molemmilla jaloilla ja vähintään vaikeustaso B</div><div><br></div><div>Noviisit: pojat</div><div>Perustestit 2</div><div>Elementtitesti 2:</div><div>+1 kaksoishyppy (esim. 2S)</div><div>+CCoSp1=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 1</div><div>+CSSpB=istumavaihtopiruetti vähintään 3 kierrosta molemmilla jaloilla ja vähintään vaikeustaso B</div><div><br></div><div>*kaudesta 2019-2020 ei tarvitse suorittaa testit, mutta mikäli tavoittelee hopea/kultafinaalin paikkaa, täytyy olla testit suoritettuna.</div>
<div>Debytantit: tytöt</div><div>Perustesti vanha 2 / uusi 3 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti D3:</div><div>- 2F/2Lz+2HYPPY</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div><div><br></div><div>Debytantit: pojat</div><div>Perustesti vanha 2 / uusi 3 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti D3:</div><div>- 2HYPPY+2HYPPY (esim. 2S+2Lo, ei 2T+2T/2Lo+2Lo)</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div>
<div>Juniorit: tytöt</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 3:</div><div>- 2 erilaista kaksoishyppyä eri kuin 2. tason testissä (esim. 2F, 2Lz) eli yht. 4x2H</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div><div><br></div><div>Juniorit: pojat</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 3:</div><div>- 1 kaksoishyppy eri kuin 2. tason testissä (esim. 2Lo) eli yht. 4x2H</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div>
<div>Seniorit: naiset</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 3:</div><div>- 2 erilaista kaksoishyppyä eri kuin 2. tason testissä (esim. 2F, 2Lz) eli yht. 4x2H</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div><div><br></div><div>Seniorit: miehet</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 3:</div><div>- 3 kaksoishyppyä eri kuin 2. tason testissä (esim. 2F, 2Lo, 2Lz) eli yht. 4x2H</div><div>- CCoSp3=yhdistelmäpiruetti jalanvaihdolla 5 kierrosta molemmilla jaloilla ja jossa on kaikki 3 perusasentoa ja vähintään vaikeustaso 3</div><div>- FCSp1=lentävä vaaka- tai FSSp1=lentävä istumapiruetti vähintään 5 kierrosta ja vähintään vaikeustaso 1</div>
<div>SM-noviisit: tytöt</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 4: suoritetaan jokaisena kilpailukauteena</div><div>- 2F/2Lz+2H+2H tai 3H+2H tai 2A+2H+2H</div><div>- FCSp3 tai FSSp3</div><div>- LSp1 tai CSp3 tai SSp3</div><div>*HUOM! kilpailuissa suoritettu CCoSp3 korvaa </div><div>LSp1/CSp3/SSp3 eikä siis tarvitse </div><div>tulla sitä erikseen testitilaisuuteen suorittamaan</div><div><br></div><div>SM-noviisit: pojat</div><div>Perustesti vanha 3 / uusi 4 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 4: suoritetaan jokaisena kilpailukauteena</div><div>-2F/2Lz+2H+2H tai 3H+2H tai 2A+2H+2H</div><div>- FCSp3 tai FSSp3</div><div>- CCSp1 tai CSSp1</div><div>*HUOM! kilpailuissa suoritettu CCoSp3 korvaa </div><div>CCSp1/CSSp1 eikä siis tarvitse tulla sitä erikseen testitilaisuuteen suorittamaan</div>
<div>SM-juniorit: tytöt</div><div>Perustesti 4 / uusi 5 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 5: suoritetaan jokaisena kilpailukautena</div><div>- 2A</div><div>- 3HYPPY</div><div>- CCoSp4</div><div><br></div><div>SM-juniorit: pojat</div><div>Perustesti vanha 4 / uusi 5 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 5: suoritetaan jokaisena kilpailukautena</div><div>- 2A</div><div>- 3HYPPY</div><div>- CCoSp4</div>
<div>SM-seniorit: naiset ja miehet</div><div>Perustesti vanha 4 / uusi 5 (kaudesta 2020-2021)</div><div>Elementtitesti 6: suoritetaan jokaisena kilpaillukautena</div><div>- 2A</div><div>- 2 erilaista kolmoishyppyä</div><div><br></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.