<div><span style="font-size:16px;">Alun tehtävä on tehdä kaikille katsojille selväksi, ketkä tarinassa toimivat ja millaisia syitä heidän toimintansa taustalla on. Klassisessa draamassa arvostetaan selkeyttä: katsojien pitäisi olla selvillä siitä, mitä tapahtuu ja miksi.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Aristoteleen ja muiden klassisten kertomusten puolestapuhujien mukaan tarinan tulisi loppua sulkeumaan. Tällainen </span><b><span style="font-size:16px;">suljettu loppu</span></b><span style="font-size:16px;"> ratkaisee tarinan selkeästi niin, että yleisö ei jää enää odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tärkeimpiin kysymyksiin saadaan vastaukset ja tarina palautuu tasapainotilaan.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Keskikohta kehittelee toimintaa ja kasvattaa jännitettä juonenkäänteiden avulla. </span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kehittelyvaihe ja kliimaksi ovat keskikohdan vaiheita.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Matkalla kliimaksiin on yleensä yksi tai useampia </span><b><span style="font-size:16px;">tunnistaminen</span></b><span style="font-size:16px;">: henkilöt huomaavat yllättäen, että heidän käsityksensä maailmasta tai toisistaan ei olekaan oikea. Tunnistaminen voi olla esimerkiksi jonkin salaisuuden selviäminen tai ystävän paljastuminen viholliseksi.</span></div>