O esófago é un tubo duns 25 cm de longo que une a boca co...
<div>o esófago é un tubo duns 25 cm de longo que une a boca co estómago. </div><div>discorre polo colo entre a tráquea e a columna vertebral e, antes de alcanzar o estómago atravesa o diafragma</div>
<div>o fígado produce a bile que se almacena na vesícula biliar .</div><div>A bile esta formada fumdamentalmente por auga e sales biliares</div>
<div>o estómago é un órgano en forma de saco que ten unha capacidade aproximada dun litro e medio.Na súa parte superior ten un orificio pecgado por un esfinter, chamado cardia que o comunica co esófago. A parede interna do estómago contén millons de diminutas glándulas dixestivas que fabrican o suco gástrico.</div><div>a función do estómago é almacenar , mesturar , dixerir parcialmente os alimentos e regular o seu paso cara ao intestino delgado</div>
<div>o páncreas segrega o suco pancreático e vérteo no duodeno.</div><div>o suco pancreático conten a lipasa a amilasa e a trispina.</div>
<div>as glándulas salivares producen saliva para axudar a que se forme o bolo alimenticio</div><div>Dividense en tres partes: Parótidas, sublinguares,submaxilares.</div>
<div>o recto conduce as feces hacia o ano para que sean expulsadas ao exterior</div>
<div>o intestino e delgado é un longo tubo doblado que se dividen en tres partes: o duodeno o xexuno e o íleo.</div>
<div>o colon ascendente é a parte mais longa do intestino groso e ten forma de u invertido</div>
<div>o Xexuno e a parte media e absorbe nutrienres</div> scontent.xx.fbcdn.net

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.