<div>Membrana</div>
<div>Ribosomas: a suá función e a síntese de proteínas.</div>
<div>vacuola: Confiere rigided a la planta </div>
<div>Parede celular: Proporciona soporte mecánico, ten función protectora, e é exclusiva en célas vexetais.</div>
<div>Mitocondria: Levan a cabo a resìración celular e sinteizan parte das suas proteínas.</div>
<div>peroxioma: </div>
<div>núcleo: permite el paso de substancias a través de ella gracias a la gran cantidad de poros que posee. Sintetiza el material que forma los ribosomas.</div>
<div>cloroplasto: Realiza la fotsíntesis e son exclusivos de células vexetales.</div>
<div>Retículo endoplasmático rugoso : tiene aderidos ribosomas </div>
<div>aparato de golgi: completa a síntese de moits líìdos, glúcidosou proteínas.</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.