Elektrische kringloop
<div>Waarover gaat dit filmpje?</div> www.youtube.com [Serie & parallel] [Deel 1] Stroomkring Er zijn twee manieren hoe je elektrische onderdelen kunt schakelen. In deze video laat ik met lampjes zien hoe. [0:13...
<div>Het programma waarmee je de oefeningen zal oplossen, heet Yenka.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.