<div>Tips 1</div><div><span style="font-size:16px;">Konvertera (omvandla) olika enheter (även valuta) direkt i sökfältet genom att skriva i/in mellan enheterna.</span></div><div>Ex.: 1 vecka i min</div><div> 183 yards in meter osv.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>Tips 2</div><div><span style="font-size:16px;">Använd </span><b><span style="font-size:16px;">site: </span></b><span style="font-size:16px;">och ett namn på en webbsida eller domän för att hitta information bara från den sidan/-or. </span></div><div>Obs! Inga mellanslag.</div><div>Till ex.: nobelpris site:dn.se</div><div> Micke Björklund site:ax</div>
<div><b>Tips 3</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd minuset ( - ) som utesluter ett ord från sökningen.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Till.ex.kött -recept</span></div>
<div><b>Tips 4</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd <b>citattecken</b> för att söka en speciell fras eller ord i en viss följd.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Till ex.: " astma orsakas av"</span></div><div><span style="font-size:16px;">”Här rivs för att få luft och ljus”</span></div>
<div><b>Tips 5</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd * som wildcard genom att ersätta ett saknat ord med en asterisk, till ex. "att * eller inte vara".</span></div>
<div>Tips 6</div><div><span style="font-size:16px;">Använd intervallsökning mellan två parametrar (...), till ex. datum, pris osv.</span></div><div><span style="font-size:16px;">cykel 200...300</span></div><div><span style="font-size:16px;">eu handel 2009...2010</span></div>
<div><b>Tips 7</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd Ctrl+F (Command+F) om du kommer till en lång text. Sök i en liten sökruta.Träffarna är markerade i texten.</span></div>
<div><b>Tips 8</b></div><div><span style="font-size:16px;">Googla formler och få fram svaret med en inbygd kalkylator, till ex. </span></div><div><span style="font-size:16px;">pi*5^2</span></div><div><br></div> imgur.com Imgur
<div><b>Tips 9</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd <b>filetype:</b> om du söker en viss typ av filer: pdf, ppt, jpg osv.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Ex.: handel filetyp:ppt</span></div>
<div><b>Tips 10</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd <b>Google Scholar</b> för att leta vetenskapliga artiklar.</span></div>
<div><b>Tips 11</b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd</span><b><span style="font-size:16px;"> related</span></b><span style="font-size:16px;">: för att söka liknande webbplatser, till ex.</span></div><div><span style="font-size:16px;"><b>related:vasabladet.fi</b> listar en rad finlandssvenska medier.</span></div>
<div><b><span style="font-size:16px;">Tips 11</span></b></div><div><span style="font-size:16px;">Använd</span><b><span style="font-size:16px;"> related</span></b><span style="font-size:16px;">: för att söka liknande webbplatser, till ex.</span></div><div><b><span style="font-size:16px;">related:vasabladet.fi</span></b><span style="font-size:16px;"> listar en rad finlandssvenska medier.</span></div>
<div>Tips 12</div><div><span style="font-size:16px;">Skriv </span><b><span style="font-size:16px;">atari breakout</span></b><span style="font-size:16px;">, klick på images och spel.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Googla </span><b><span style="font-size:16px;">Zerg rush</span></b><span style="font-size:16px;"> för en överaskning.</span></div><div><br></div><div><br></div> i.imgur.com
<div><b>Tips 12</b></div><div><span style="font-size:16px;">Skriv </span><b><span style="font-size:16px;">atari breakout</span></b><span style="font-size:16px;">, klick på images och spel.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Googla </span><b><span style="font-size:16px;">Zerg rush</span></b><span style="font-size:16px;"> för en överaskning.</span></div><div><br></div><div><b><span style="font-size:16px;">God Jul!</span></b></div><div><br></div><div><br></div> i.imgur.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.