Caspar Barlaeus (1584-1648) schreef het rondschrift
<div>Qui vivi nocuere, mali, post funera prosunt,</div><div>Et petit ex ipsa commoda morte Salus.</div><div>Exuviae sine voce docent. &amp; mortua quamvis</div><div>Frusta, vetant ista nos ratione mori.</div><div>Frons, digistus, ren, lingua, caput, cor, pulmo, cerebrum, </div><div>Ossa, manus vivo dant documenta tibi.</div><div>Auditor te disce. &amp; dum per singula vadis,</div><div>Crede vel in minima parte latere Deum.</div><div><br></div><div><br></div><div>Degenen die bij leven als misdadigers schade toebrachten, zijn na hun dood van voordeel, en de gezondheid verkrijgt op grond van diezelfde dood winst.</div><div>Het stoffelijk overschot onderwijst zonder stem, en lichaamsdelen, ook al zijn ze dood, verhinderen dat wij op dezelfde manier sterven.</div><div>Voorhoofd, vinger, nier, tong, hoofd, hart, long, brein, botten, en handen geven jou als levende de aanwijzingen.</div><div>Toehoorder, leer van jezelf, en als je de afzonderlijke delen doorloopt,</div><div>geloof dan dat in het kleinste onderdeel God verborgen is.</div>
<div><span style="font-size:24px;">Caspar Barlaeus (1584-1648) schreef het rondschrift van het koepeldak van de snijkamer.</span></div><div><br></div><div><b>Lijken van criminelen</b></div><div>Zoals Barlaeus’ gedicht ons vertelt: de lichamen die voor de anatomische les werden gebruikt, waren die van ter dood veroordeelde criminelen. Zo strekten ze tot nut, omdat de heelkunst er van kon leren. De wetenschap van het menselijk lichaam krijgt naast een praktisch nut, zelfs een theologische rechtvaardiging van Barlaeus. Het menselijk lichaam is immers, zoals de hele natuur, onderdeel van de schepping, en elk deel van het menselijk lichaam (tot het kleinste aan toe) daardoor evengoed. De kennis van zijn eigen (nu ja, die van de misdadiger dan) lichaam brengt de wetenschapper dus dichter bij God.</div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.