Electronegativitat en l'escala de Pauling
<div><span style="font-size:16px;">Caràcter metàl·lic dels elements</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">Taula periòdica dels elements </span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story.
<div>L’escala de Pauling és una de les més conegudes, juntament amb l’escala de Mulliken i l’escala d’Allred-Rochow. Tot i que són escales diferents i no es poden combinar, coincideixen que l’electronegativitat augmenta cap a la dreta i cap amunt de la taula periòdica dels elements.</div>
<div>Es diu que els elements menys electronegatius són electropositius.</div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b><i>Diccionari de química</i></b></span></div><div><br></div> www.termcat.cat diccionaris terminologia
<div>Format descarregable</div> www.termcat.cat
www.termcat.cat TERMCAT | Centre de terminologia de la llengua catalana
<div><b>enllaç metàl·lic</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen són poc electronegatius, cap no atrau els electrons de l’enllaç i es forma un enllaç metàl·lic entre ells. </div><div><br></div><div>Els electrons de l’enllaç metàl·lic es mouen lliurament entre els àtoms. Per això els sòlids metàl·lics tenen una conductivitat elèctrica alta.</div><div><br></div><div><b>enllaç covalent</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen són molt electronegatius, tots dos atrauen els electrons de l’enllaç i es forma un enllaç covalent entre ells. </div><div><br></div><div>Els electrons de l’enllaç covalent no es poden moure lliurament entre els àtoms. Per això els sòlids covalents no són bons conductors de l’electricitat.</div><div><br></div><div><b>enllaç iònic</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen tenen electronegativitats molt diferents, el menys electronegatiu cedeix electrons al més electronegatiu i es forma un enllaç iònic entre ells. </div><div><br></div><div>L’àtom menys electronegatiu es queda amb càrrega electrònica positiva, es converteix en un catió. </div><div><br></div><div>L’àtom més electronegatiu es queda amb càrrega electrònica negativa, es converteix en un anió. Els cations i anions es mantenen units per una atracció electrostàtica.</div>