Electronegativitat en l'escala de Pauling
<div><span style="font-size:16px;">Caràcter metàl·lic dels elements</span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div><span style="font-size:16px;">Taula periòdica dels elements </span></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story.
<div>L’escala de Pauling és una de les més conegudes, juntament amb l’escala de Mulliken i l’escala d’Allred-Rochow. Tot i que són escales diferents i no es poden combinar, coincideixen que l’electronegativitat augmenta cap a la dreta i cap amunt de la taula periòdica dels elements.</div>
<div>Es diu que els elements menys electronegatius són electropositius.</div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b><i>Diccionari de química</i></b></span></div><div><br></div> www.termcat.cat Diccionari de química | TERMCAT
<div>Format descarregable</div> www.termcat.cat
www.termcat.cat TERMCAT | Centre de terminologia de la llengua catalana
<div><b>enllaç metàl·lic</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen són poc electronegatius, cap no atrau els electrons de l’enllaç i es forma un enllaç metàl·lic entre ells. </div><div><br></div><div>Els electrons de l’enllaç metàl·lic es mouen lliurament entre els àtoms. Per això els sòlids metàl·lics tenen una conductivitat elèctrica alta.</div><div><br></div><div><b>enllaç covalent</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen són molt electronegatius, tots dos atrauen els electrons de l’enllaç i es forma un enllaç covalent entre ells. </div><div><br></div><div>Els electrons de l’enllaç covalent no es poden moure lliurament entre els àtoms. Per això els sòlids covalents no són bons conductors de l’electricitat.</div><div><br></div><div><b>enllaç iònic</b></div><div><br></div><div>Si els àtoms que s’enllacen tenen electronegativitats molt diferents, el menys electronegatiu cedeix electrons al més electronegatiu i es forma un enllaç iònic entre ells. </div><div><br></div><div>L’àtom menys electronegatiu es queda amb càrrega electrònica positiva, es converteix en un catió. </div><div><br></div><div>L’àtom més electronegatiu es queda amb càrrega electrònica negativa, es converteix en un anió. Els cations i anions es mantenen units per una atracció electrostàtica.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.