Caràcter metàl·lic dels elements
<div>Els metalls que s’utilitzen per a fer monedes s’anomenen <b>metalls d’encunyació</b>. </div><div><br></div><div>Tradicionalment es consideren metalls d’encunyació el <b>coure (Cu)</b>, la<b> plata (Ag)</b> i l'<b>or (Au)</b>.</div>
<div>Hi ha metalls que són molt difícils d’oxidar i es troben a la natura en estat elemental, com el <b>platí (Pt)</b> i l’<b>or (Au)</b>. S’anomenen <b>metalls nobles</b>.</div>
<div>Els metalls compresos entre l’<b>escandi (Sc)</b> i el <b>Hassi (Hs)</b>, excloent els del grup 1 i el grup 2, són els <b>metalls pesants</b>.</div><div><br></div><div>Es troben en l’aire i les aigües residuals i en altres parts del medi ambient a conseqüència d’activitats humanes com els processos industrials o els processos de combustió.</div>
<div>Els metalls són molt poc electronegatius. Els òxids dels elements metàl·lics presenten caràcter bàsic (que s’oposa al caràcter àcid) i es dissolen en aigua o a pH àcid.</div>
<div>Els no-metalls són electronegatius. Els òxids dels elements no metàl·lics presenten caràcter neutre o àcid i reaccionen amb l’aigua.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Taula periòdica dels elements </span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story.
<div><span style="font-size:16px;">Electronegativitat en l'escala de Pauling </span></div><div><br></div> www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
<div style="text-align: center;"><span style="font-size:16px;"><b><i>Diccionari de química</i></b></span></div><div><br></div> www.termcat.cat diccionaris terminologia
<div><span style="font-size:10px;">Format descarregable</span></div> www.termcat.cat
www.termcat.cat TERMCAT | Centre de terminologia de la llengua catalana
<div>Els semimetalls, si bé tenen un comportament bàsicament de no-metall, presenten fenòmens com el de la semiconductivitat i defineixen una zona intermèdia entre els metalls i els no-metalls.</div>
<div>Els elements superpesants són elements artificials dels quals se sintetitzen uns pocs àtoms amb una vida mitjana de mil·lisegons. Per tant, no se’n pot confirmar el caràcter metàl·lic.</div>
<div>Els metalls compresos entre l’<b>escandi (Sc)</b> i el <b>Hassi (Hs)</b>, excloent els del grup 1 i el grup 2, són els <b>metalls pesants</b>.</div><div><br></div><div>Es troben en l’aire i les aigües residuals i en altres parts del medi ambient a conseqüència d’activitats humanes com els processos industrials o els processos de combustió.</div>