Annosruokien valmistus (20 osp)
<div><span style="font-size:18px;">Sinä suunnittelet ja ajoitat työvuorosi tehtävät.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä muunnat ruoka-annoksia asiakkaiden tarpeita vastaaviksi erityisruokavalio-annoksiksi.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä valmistat annosruokia erilaisia ruoanvalmistus-menetelmiä, koneita ja laitteita käyttäen.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä kokoat ruoka-annoksia. Annoksia kootessa opit huomioimaan ruokien maun, värin, rakenteen, muodon, annoskoon ja asettelun.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä työskentelet ravintolan liikeidean ja toiminta-ajatuksen mukaisesti asiakaspalvelussa.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä siistit ja järjestät työ- ja asiakastiloja.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä toteutat omavalvonta-suunnitelmaa.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä perehdyt gastronomian perusperiaatteisiin ja toteutat niitä annosten kokoamisessa.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä varmistat asiakastyytyväisyyden osallistuessasi asiakaspalveluun ravintolassa.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Sinä arvioit omaa työtäsi ja toimintaasi kokin työssä toimiessasi.</span></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.