<div>GEORGES-PIERRE SEURAT</div><div> 1859. - 1891.</div><div>- francuski slikar</div><div>- najznačajniji predstavnik poentilizma</div><div><br></div><div>(način slikanja gdje se malim jasnim točkama osnovnih boja stvara utisak velikog broja sekundarnih boja)</div>
<div>Njegova najznačajnija slika Nedjeljno poslijepodne na otoku La Grande Jatte, ubraja se među najznačajnije slike XIX. stoljeća. </div>
<div>- Prvo se školovao za kipara</div><div>- Posvetio se usavršavanju crtanja crno - bijelom tehnikom</div><div>- Tijekom 1883. naslikao je svoju prvu značajnu sliku - Kupači kod Asnièresa.</div>
<div>Seurat je vjerovao da se boje mogu koristiti da se postigne harmonija i emocija u umjetnosti.</div>
<div>- Najslavnija djela:</div><div>Kupači na Asnièresu </div><div>- Nedjeljno popodne na otoku Grande Jatte </div><div>- Cirkus </div><div><br></div>
<div>-Otok la Grande Jatte, nalazi se na rijeci Seine </div><div>( mjesto za odmor od gradskog života)</div><div><br></div><div>- Proveo je 2 godine slikajući sliku, najviše se fokusirao na krajolik</div><div>- Satima je sjedio u parku i skicirao posjetitelje kako bi im savršeno uhvatio formu</div><div>- Slika je visoka otprilike 2 m, a široka 3 m</div><div>- Tehnika slikanja: “divizionizam” </div> www.sbperiskop.net
<div>Svoju specifičnost slika je stekla zbog svojih elemenata koji su raspoređeni prema pravilu zlatnog reza.</div> zastita.info
<div>- Modeli u studiju (u pozadini se vidi njegova slavna slika Grande Jatte), ulje na platnu</div> upload.wikimedia.org
<div>Skica za sliku modeli u studiju.</div> upload.wikimedia.org
<div><span style="font-size:16px;">Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86</span></div><div><br></div><div>Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86, oil on canvas, 81-3/4 x 121-1/4 inches / 207.5 x 308.1 cm (The Art Institute of Chicago). More f...</div><div><br></div> www.youtube.com Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86, oil on canvas, 81-3/4 x 121-1/4 inches / 207.5 x 308.1 cm (The Art Institute of Chicago). In the...

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.