GEORGES-PIERRE SEURAT 1859. - 1891.- francuski slikar- na...
<div>GEORGES-PIERRE SEURAT</div><div> 1859. - 1891.</div><div>- francuski slikar</div><div>- najznačajniji predstavnik poentilizma</div><div><br></div><div>(način slikanja gdje se malim jasnim točkama osnovnih boja stvara utisak velikog broja sekundarnih boja)</div>
<div>Njegova najznačajnija slika Nedjeljno poslijepodne na otoku La Grande Jatte, ubraja se među najznačajnije slike XIX. stoljeća. </div>
<div>- Prvo se školovao za kipara</div><div>- Posvetio se usavršavanju crtanja crno - bijelom tehnikom</div><div>- Tijekom 1883. naslikao je svoju prvu značajnu sliku - Kupači kod Asnièresa.</div>
<div>Seurat je vjerovao da se boje mogu koristiti da se postigne harmonija i emocija u umjetnosti.</div>
<div>- Najslavnija djela:</div><div>Kupači na Asnièresu </div><div>- Nedjeljno popodne na otoku Grande Jatte </div><div>- Cirkus </div><div><br></div>
<div>-Otok la Grande Jatte, nalazi se na rijeci Seine </div><div>( mjesto za odmor od gradskog života)</div><div><br></div><div>- Proveo je 2 godine slikajući sliku, najviše se fokusirao na krajolik</div><div>- Satima je sjedio u parku i skicirao posjetitelje kako bi im savršeno uhvatio formu</div><div>- Slika je visoka otprilike 2 m, a široka 3 m</div><div>- Tehnika slikanja: “divizionizam” </div> www.sbperiskop.net
<div>Svoju specifičnost slika je stekla zbog svojih elemenata koji su raspoređeni prema pravilu zlatnog reza.</div> zastita.info
<div>- Modeli u studiju (u pozadini se vidi njegova slavna slika Grande Jatte), ulje na platnu</div> upload.wikimedia.org
<div>Skica za sliku modeli u studiju.</div> upload.wikimedia.org
<div><span style="font-size:16px;">Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86</span></div><div><br></div><div>Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86, oil on canvas, 81-3/4 x 121-1/4 inches / 207.5 x 308.1 cm (The Art Institute of Chicago). More f...</div><div><br></div> www.youtube.com Georges Seurat, A Sunday on La Grande Jatte - 1884, 1884-86, oil on canvas, 81-3/4 x 121-1/4 inches / 207.5 x 308.1 cm (The Art Institute of Chicago). In the...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.