Het Beleg van Alkmaar
<div><span style="font-size:16px;">Aanval op de bres bij de Rode Toren. Een stormbrug die men wilde gebruiken bleef in de modder steken. De brug is links zichtbaar.Uiteindelijk gebruikte men een andere, kleinere brug, die op het plaatje niet is afgebeeld. Er is wel een ladder te zien, die de hele gracht overspant, maar dat lijkt toch meer een fantasie van de tekenaar. Verdedigers worden in de rug beschoten door kanonnen in de buurt van de zoutketen.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Aanval op de bres in de Friesepoort. Een stormbrug is niet nodig omdat de gracht vol ligt met het puin van de kapotgeschoten Friese Poort. Spanjaarden weten op de muur te komen, maar worden uiteindelijk verjaagd. Deze aanval is door een vergissing eerder dan de aanval op de Rode Toren.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">De Achtermeer, de oudste droogmakerij van Nederland (1532) kwam tijdens het Beleg weer vol water te staan. </span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Via bootjes vanaf het Runhuis varen Spanjaarden richting de zoutketen op 18 september. Waarschijnlijk betrof het een schijnaanval, bedoeld om de verdedigers af te leiden. </span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Met de Spanjaarden mee vechtende Duitsers en Walen proberen in de vlakten tussen de Groenenburg en Klarenburg met een stormbrug de stad te bereiken. Deze wordt kapotgeschoten en de aanval was niet meer dan een paar schermutselingen.</span></div><div><span style="font-size:16px;">Een soortgelijke stormbrug bij de Rode Toren is na het beleg een tijd lang opgesteld geweest in de Grote Kerk.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Oudorp. Hoofdkwartier van Fadrique Álvarez de Toledo, ook bekend als Don Frederik (1537-1583). Hij was aanvoerder van de Spaanse troepen tijdens het beleg.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">De oude en de nieuwe Kennemerpoort. Vlak voor het beleg werd er een nieuwe wal om een deel de stad gelegd en werd er een nieuwe stadspoort gebouwd t.h.v. de Molen van Piet. De oude stadspoort lag bij de Oude Gracht/ Lindegracht.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Ruïne van het Leprozenhuis, waar melaatsen werden verpleegd. </span></div>
<div><span style="font-size:16px;">De zogenaamde Brantgen Jan Heinismolens die in de jaren dertig van de zestiende eeuw waren gebouwd om overtollig water van de Berger- en Egmondermeer uit te malen naar de Schermerboezem. Ten tijde van het beleg vernield door de Spanjaarden.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">De oude en de nieuwe Nieuwlanderpoort. Vlak voor het beleg werd er een nieuwe wal om een deel van de stad gelegd en kwam er werd er een nieuwe stadspoort t.h.v. de Wildemanstraat gebouwd. De oude stadspoort lag bij de Oude Gracht/Groot Nieuwland.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Het gehucht Nieuwpoort. Hoofdkwartier van Graaf van Eberstein. Aanvoerder van de Duitse troepen die meevochten met de Spanjaarden.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Met twee kanonnen die bij het Runhuis (t.h.v. het Baanpad) staan proberen de Spanjaarden de verdedigers bij de Rode Toren te bestoken.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Spaanse schans (versterkte positie) in de buurt van het gehucht Nieuwpoort. Ter verdediging van de achterhoede.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Langs de Vaart naar Egmond (Hoevervaart) en de Lange Vaart (Houtvaart) lagen verschillende Spaanse versterkingen (schansen).</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Kanonnen langs de Frieseweg bestoken de Friesepoort.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Kanonnen bij de overhaal naar het Zwijnsmeertje bestoken de Rode Poort.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Vissers van Schermerhorn en het Schermereiland proberen de Spanjaarden af te leiden door met luid geschreeuw in de buurt van de bezette tonnen schans te komen.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Maar een deel van Alkmaar had een verdedigingswal. De noordkant had nog steeds Middeleeuwse stadsmuren. Hier zie je de overgang van oud naar nieuw t.h.v. het huidige politiebureau.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">De tonnenschans t.h.v. wat nu de Herculesstraat is op industrieterrein Overdie. Een ton diende als een soort vuurtoren. De plek werd aan het begin van het beleg al veroverd door de Spanjaarden. </span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Versterkte positie bij de meelmolen langs de Frieseweg.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Ook het Zwijnsmeertje bij Oudorp liep tijdens het beleg weer vol water. </span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Spaanse schans bij de Geestmolen.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Het Alkmaarse galgenveld aan de noordelijke oever van het Zeglis. Duidelijk zichtbaar voor o.a. de schepen die van en naar Alkmaar voeren vanaf het Schermeer.</span></div>
<div><span style="font-size:16px;">Een door de tekenaar van de kaart uitvergrote versie van een stormbrug. Gemaakt van verschillende tonnen kon die redelijk snel verplaatst worden en bleef ook drijven. De Spanjaarden hebben via dit soort bruggen op verschillende plekken geprobeerd over de stadsgracht te komen.</span></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.