Remix of "Liikeidea"
<div>Yritysmuoto</div> www.yrityssuomi.fi Yritystoiminnan suunnittelu alkaa yritys- ja liikeideasta ja niiden pohjalta laatimastasi liiketoimintasuunnitelmasta. Voit aluksi kokeilla yrittäjyyttä esimerkiksi sivutoimisesti tai kevytyrittäjänä. Tarvitset yritystoiminnassasi sekä ammatillista että yrittäjäosaamista. Myös tietyistä persoonallisuuspiirteistä voi olla sinulle hyötyä yrittäjänä. Hyödynnä myös Yritystoiminnan suunnittelupolkua. Se on helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla saat muistilistan ennen yritystoiminnan käynnistämistä huomioon otettavista asioista.  Yritystoiminnan suunnitteluvaiheessa saat maksutonta yritysneuvontaa myös Uusyrityskeskuksista.   
<div><span style="font-size:16px;"><b>MITÄ TUOTETAAN?</b></span></div><div><span style="font-size:16px;">- Mitä tuotteita ja palveluita tuotetaan?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Mitä asiakastarpeita tuotteet ja palvelut täyttävät?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Mikä on yrityksesi erikoisosaamista?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Mikä tekee tuotteistasi ainutlaatuisia?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Millainen on asiakaspalvelun laatu ja määrä?</span></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:18px;"><b>MITEN TUOTETAAN?</b></span></div><div><span style="font-size:16px;">- Miten tuotteet ja palvelut tuotetaan?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Miten toiminta järjestetään?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Miten asiakkaat saadaan ostamaan tuotteita ja palveluita?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Miten erotumme kilpailijoista?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Mikä yritysmuoto soveltuu toimintaamme?</span></div>
<div><span style="font-size:18px;"><b>MILLAINEN IMAGO?</b></span></div><div><span style="font-size:16px;">-Millaisen kuvan haluat asiakkaiden muodostavan yrityksestäsi?</span></div><div><span style="font-size:16px;">- Miten luot halutun yrityskuvan? (esim. nimi, sijainti, tilat, henkilökunta, hintataso, mediat, sidosryhmät)</span></div>
<div><span style="font-size:18px;"><b>KENELLE TUOTETAAN?</b></span></div><div><span style="font-size:18px;">- Ketkä ovat asiakkaitamme?</span></div><div><span style="font-size:18px;">- Voidaanko asiakkaita ryhmitellä eri segmentteihin?</span></div><div><span style="font-size:18px;">- Mitkä ovat asiakasryhmien erityispiirteet?</span></div><div><span style="font-size:18px;">- Onko asiakkaita riittävästi?</span></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Suomi.fi</span></div><div><br></div><div>Suomi.fi</div><div><br></div> www.suomi.fi Suomi.fi
<div><span style="font-size:16px;">Suomi.fi</span></div><div><br></div><div>Suomi.fi</div><div><br></div> www.suomi.fi Suomi.fi

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.