Psyykkisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
<div>Kurssin sisältö</div> prezi.com PSYYKKISEN TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI JA TUKEMINEN / 3osp (60h) Se on PALJON teistä kiinni!!!!!!! Seuraavaksi tapahtuu seuraavaa..... Omissa ryhmissänne! -Esittäydytte -Kerrotte, mitä muistatte mielenterveys kurssissa (oliko tylsä, supertylsä, jopa kivahko...) -Kerrotte, mitä
<div>Mitä on psyykkinen toimintakyky?</div> prezi.com Psyykkisen toimintakyvyn arviointi ja tukeminen, yleistä
<div>Päihteiden käyttö ja mielenterveys</div> prezi.com Päihteet ja mieleterveys
<div>Päihteiden käytön tasot</div> prezi.com Päihteiden käytön tasot
<div>Nuorten päihteiden käyttö, yleinen osa</div> prezi.com Nuorten päihteiden käyttö Mika Alhonkoski Company Logo
<div>Nuorten päihteiden käytön arviointi</div> prezi.com Mika Alhonkoski Nuoret ja päihteet
<div>Opioidikorvaushoito</div> prezi.com Opioidikorvaushoito
<div>Kannabis tutkimuksen näkökulmasta</div> prezi.com Kannabis ja tutkimus
<div>Mini-interventio</div> prezi.com Mini-interventio
<div>Motivoiva haastattelu</div> prezi.com Motivoiva haastattelu ja muutoksen vaihemalli
<div>Vanhusten päihdeongelmat</div> prezi.com Vanhusten päihdeongelmat Mika Alhonkoski
<div>Aggressiivisuus hoitotyössä</div> prezi.com Aggressiivisuus hoitotyössä, teoreettinen osa Määritelmät (Välimäki ym. 2013) Aggressio: -henkilön halu tai taipumus tehdä haittaa -voi ilmentyä fyysisenä tai sanallisena -voi olla suunnitelmallista tai impulsiivista Lähteet Tilastoa (Työturvallisuuskeskus 2010) Työhön liittyvä
<div>Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen</div> prezi.com Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen
<div>Traumaattinen kriisi ja kriisityö</div> prezi.com Lähteet Traumaattinen kriisi ja kriisityö Mika Alhonkoski
<div>Mielialahäiriöt</div> prezi.com Mielialahäiriöt
<div>Persoonallisuushäiriöt</div> prezi.com Persoonallisuushäiriöt
<div>Psykoosit</div> prezi.com Psykoosit
<div>Ahdistuneisuushäiriöt</div> prezi.com Ahdistuneisuushäiriöt
<div>Lasten ja nuorten mielenterveys yleisellä tasolla</div> prezi.com Lasten ja nuorten mielenterveys, diagnostiikkaa Mihin voi linkittyä? Koulun käynti Kehitys pysähtynyt Leikkimisen sisältö Ympäristö Ulkoasu Miten tunnistaa? Arviointi Yleistä Keskeistä oireilun vaikutus nuoren omaan elämään Kysely nuorelta itseltään, kouluterveydenhuollosta,
<div>Lasten ja nuorten somatoformiset häiriöt</div> prezi.com Lasten ja nuorten somatoformiset häiriöt Mika Alhonkoski
<div>Lasten ja nuorten käytöshäiriöt</div> prezi.com Lasten ja nuorten käytöshäiriöt Mika Alhonkoski
<div>Nuorten riippuvuusongelmat</div> prezi.com Lähteet Merriam Webster: http://www.merriam-webster.com/dictionary/addiction MLL: http://www.mll.fi/nuortennetti/paihteet/paihderiippuvuus/riippuvuus_hallitsee/ jatkuu.. Fyysinen: Vieroitusoireiden ilmaantuminen. Kemiallinen: Aivojen sopeutuminen aineeseen--> oma
<div>Viiltely</div> prezi.com Miksi nuori viiltelee? -Ilmiö edelleen osittain arvoitus -Viiltelyn merkityksestä esitetty useita selitysmalleja -Usein taustalla lapsuuden traumoja, mm. seksuaalinen hyväksikäyttö, vanhemman menetys -Psyykkisen kasvun ja kehityksen epäonnistuminen -Esiintyy harvoin ennen
<div>Syömishäiriöt</div> prezi.com Syömishäiriöt
<div>Tehtävä 4</div> prezi.com Aggressiocase- tehtävä
<div>Tehtävä 3</div> prezi.com Tehtävä 3
<div>Tehtävä 2</div> prezi.com Tehtävä 2
<div><span style="font-size:16px;">Koeohjeet</span></div><div><br></div> prezi.com Untitled Prezi
<div><br></div><div><span style="font-size:16px;">AMMATILLINEN YHTEISTYÖSUHDE-</span></div> edumailturku-my.sharepoint.com AMMATILLINEN YHTEISTYÖSUHDE-1.pptx

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.