Michelangelo 1508-1512 Aatamin luominen
<div>Tekijä: Michelangelo Buonarotti</div><div>Teos: Aatamin luominen, 1508-1512</div><div><br></div><div>Tämä kuva on Alberto Sciutton vuonna 1993 maalaamasta kopiosta. </div><div><br></div><div>Alkuperäinen teos on Vatikaanissa sijaitsevan <a href="http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/cappella-sistina.html">Sikstiiniläiskappelin</a> kattofreskon osa. Teokseen kuuluu yhteensä yhdeksän osaa, ja ne pohjautuvat Raamatun Genesiksen eli Vanhan testamentin Ensimmäisen Mooseksen kirjan kohtiin. </div>
<div>Michelangelo piti itseään kuvanveistäjänä, mutta paavi määräsi hänet maalaamaan Sixtuksen kappelin kattoa. </div><div><br></div><div>Lue lisää Michelangelon elämästä ja teoksista</div><div><br></div> docs.google.com Alberto Sciutto 1993.Kopio Michelangelon teoksesta Aadamin luominen 1508-1512. yksityiskokoelma. Kuva: Marco Peretto. MICHELANGELO kertoo
<div>JUUTALAISUUS, KRISTINUSKO JA HUMANISMI</div><div><br></div><div>Teoksessa yhdistyvät mielenkiintoisesti Eurooppalaisen aateperinnön merkittävimmät virtaukset: juutalaisuus, antiikin filosofia ja eurooppalainen humanismi sekä kristinusko. </div><div><br></div><div>Michelangelo työskenteli Firenzessä vaikuttavan de Medici suvun hovissa ja opiskeli Lorenzo de Medici perustamassa koulussa, jossa vaalittiin antiikin perintöä ja jonka vaikutuspiirissä syntyi humanismiksi kusuttu liike. Humanismi pohjautuu antiikin sivistysihanteeseen ja korostaa ihmisyyttä. </div><div><br></div><div>Lorenzon hovissa oli mahdollisuus tutkia juutalaisuutta, 1400-luvulla syntynyttä juutalaisuuden mystistä suuntausta eli kabbalaa sekä antiikin filosofeja. Nämä asiat olivat paavin hovissa kiellettyjä. Juutalaisuus oli paavi Julius toisen aikaan hyvinkin vainottu ja väheksytty uskonto.</div><div><br></div><div>Michelangelo teki kuitenkin sikstiiniläiskappelin kattoon freskosarjan, jossa ei ollut yhtään kristinuskolle keskeistä Uuden testamentin tapahtumaa. Sen sijaan freskosarjassa Michelangelo kuvittaa Vanhan testamentin luomiskertomuksen, joka on juutalaisille ja kristityille yhteinen pyhä kertomus. </div><div><br></div><div><a href="http://raamattu.fi/1992/1Moos.2.html#o2">Kertomus Aatamin luomisesta Vanhassa testamentissa</a>. </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>
<div>Jumala Luojana on teoksessa kuvattu demiurgina. Demiurgi on termi, jota käyttivät Antiikin filosofit, kuten Platon. Kreikan sana ’demiurgos’ tarkoittaa ’häntä, joka muovaa’. Demiurgi on siis käsityöläinen. Michelangelon usko taiteilijaan, käsityöhön ja ihmiseen oli suuri. Hän koki itsensä taiteilijana luojaksi. Ajatus on aikanaan ollut vallankumouksellinen, sillä taiteilijat olivat ennen kaikkea käsityöläisiä, jotka elättivät itsensä tekemällä tilaustöitä. Michelangelo ylensi itsensä lähelle Jumalaa tekemällä Jumalastakin käsityöläisen.</div>
<div>Tumma hahmo Jumalan käden alla näyttää kuuluvan enkelien ryhmään, mutta on kuitenkin niistä hieman erillään. Sen silmät ovat kääntyneet katsomaan suoraan kuvan katselijaan, siis sinuun ja minuun. Hahmo on kuin Jumalan luomista edeltävä ajatus, jotain jota emme voi suoraan tavoittaa.</div>
<div>Raamatun kertomuksen mukaan Jumala loi Adamin maan tomusta (1. Moos. 2:7). </div><div><br></div><div>Michelangelo korostaa maasta luomista ruskealla, hieman sammuneella värillä, jota on Adamin ihossa. Tämä väri on erittäin vaikea toteuttaa freskotekniikalla.</div><div><br></div><div>Maasta syntymistä korostaa myös Adamin takana oleva maa, jossa hän makaa.</div>
<div>Taivaan valoisaa sinistä tavoitteleva tumman sininen alue viittaa hengen maailmaan.</div>
<div>Jumala henki kuvataan - kuten usein taiteessa - tuulena. Tuuli näkyy Jumalan liikkeessä, hänen partansa ja hiustensa hulmuamisessa sekä enkelien huiveissa. Kristillisessä teologiassa tuuli on Pyhän Hengen vertauskuva.</div>
<div>Jumalan purppurainen tausta on väriltään symbolinen. Purppuran väri viittaa hallitsijaan, keisariuteen. Se on väri, jota tehtiin simpukoista ja oli yksi aikansa kalleimpia väriaineita.</div>
<div>Michelangelo oli hyvin kiinnostunut ihmisen anatomiasta. Tietämystään syventääkseen hän teki ruumiinavauksia, jopa henkensä uhalla, sillä ruumiinavauksen tekeminen oli hänen aikanaan kielletty.</div><div><br></div><div>Jumala viitassaan ja enkeleineen noudattaa tarkasti ihmisen oikean aivopuoliskon mallia. Ovatko Jumala ja luominen siis ajatuksia?</div>
<div>Adamin kasvoista näkee, ettei hän ymmärrä, mitä on tapahtumassa. Hän katsoo luojaansa huulet ovat hieman raollaan. Adam on selvästi vastaanottava, heräämässä, saamassa elämän. Jumala taas on sommitelmassa toimiva osa, eläväksi tekevä.</div>
<div>Koko teoksen sommitelman tärkein kohta on käsissä ja sormissa, siinä hetkessä juuri ennen kuin Jumalan käsi koskettaa Adamin kättä. Jumalan sormi on toimelias ja tekevä, Adamin sormi on veltto ja vastaanottava. Aadam on saamassa Jumalalta elämän.</div>
<div>Alaston hahmo viittaa antiikin taiteeseen ja korostaa tässä sommitelmallisesti Adamin reittä. Ennen kaikkea se muistuttaa kuitenkin siitä, että on olemassa monenlaisia todellisuuden kerrostumia. </div><div><br></div><div>Yksi näistä on renessanssiajan ihanteiden mukaisesti Antiikin ajan maailma. Kaksi maailmaa voivat lähestyä toisiaan, mutta samalla ne ovat toistaan irrallisia. </div><div><br></div><div>Renessanssiajan taide käytti paljon Antiikin ajan inspiroimia hahmoja, joita taiteen kielellä kutsutaan nimellä ’ignudi’. Ne ovat persoonattomia hahmoja, jotka erottavat tiloja ja kerrostumia toisistaan. </div><div><br></div><div>Kuvan ’ignudi’ kantaa kädessään astiaa, jossa on tammenterhoja. Se viittaa paavi Julius II suvun vaakunaan. Paavi oli della Rovere -sukua. Italiankielen sana ’rovere’ tarkoittaa suomeksi ’tammea’.</div>
<div>Tämä enkelin asento vastaa Adamin asentoa. Se on kuin syntymäisillään oleva Adam, Adamin tulevan sielun heijastuma.</div>
<div>Adam ottaa vastaan elämän lahjan Jumalalta vasemmalla kädellään, Jumala antaa sen oikealla. Tämä viittaa perinteiseen Italian niemimaalla vallinneeseen tapaan ottaa lahjat vasempaan ja ojentaa ne oikealla. Tapa juontaa juurensa siihen, että renessanssin ajan uskomuksen mukaan vasemmasta kädestä lähti suora verisuoni sydämeen. Sydäntä pidettiin tuolloin tunteiden keskuksena.</div>
<div>Tämän kuvan selitystekstit on laatinut taiteen ja symboliikan asiantuntija fil. tri. Liisa Väisänen</div>
<div><b>Oikeudet tämän interaktiivisen kuvan sisältöihin</b> omistaa Agricola -opintokeskus yhdessä tekijöiden kanssa. </div><div><br></div><div><b>Voit käyttää kuvaa vapaasti opetuksessa</b>. Kuvan kaupallinen hyödyntäminen on kielletty. Kuvan jakaminen sellaisenaan on sallittu kun alkuperäiset oikeudet mainitaan. <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fi">CC BY-NC-SA 4.0</a></div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset ja äänitiedostot: Liisa Väisänen</div><div>Taidehistorian aikajanan tekstit: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>Michelangelo kertoo -diasarja: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>Aikajanan ja diasarjan piirroskuvat ja tekninen toteutus: Antti Huotari</div><div>Tehtävät: Mari Huotari, Essi Ikonen ja Niina Putkonen</div><div>Materiaalin kokoaminen ja toimitustyö: Essi Ikonen</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Michelanglelon maalauksesta Aatamin luominen (2017). Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/809043973728370688 [päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/lue-kuvaa/id18080503">Lue kuvaa verkkojulkaisu</a></b></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi - Taitoja elämään ja iloa oppimiseen</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.</div><div><br></div> www.uskonnonopetus.fi Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.
<div><span style="font-size:16px;">Michelangelo eli renessanssin aikaan.</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Mitä muuta silloin tapahtui taiteessa?</span></div><div><span style="font-size:16px;">Mikä oli uskonnon ja taiteen suhde?</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> cdn.knightlab.com TimelineJS Embed
<div>KOE JA KUVAILE</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? </div><div>Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)</div><div>Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? </div><div>Mitä ääniä kuvassa kuuluu?</div><div>Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua?</div><div>Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item209313851#l350">Lisää tehtäviä kuvan moniaistilliseen tutkimiseen</a></div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><div><br></div><div>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</div><div>Millainen henkilö kuvan tekijä on?</div><div>Millaisessa kulttuurissa kuvan tekijä on elänyt? </div><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><div><br></div><div>Mitä symboleita kuvassa on?</div><div>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</div><div>Mistä kuva kertoo?</div><div><br></div><div><b>Uskonto ja kuva</b></div><div><br></div><div>Onko kyseessä sakraali vai maallinen taide? </div><div>Mitä uskontoon liittyviä asioita kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Vertaile omaa elämääsi ja kuvan tekijän elämää. Mitä eroa ja mitä yhteistä löydät? (esim. kieli, kansallisuus, ikä, sukupuoli, uskonto/katsomus, perhetausta, asuinpaikka, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet)</div><div>Mikä on kuvan viesti sinulle?</div>
<div>TUOTA KUVAA</div><div><br></div><div><b>Mainos</b></div><div><br></div><div>Taideklassikoita käytetään usein mainonnassa. Tee oma mainoksesi hyödyntäen taidekuvaa. Mitä mainostat? Kenelle? Mitä haluat viestiä?</div><div><br></div><div><b>Kulttuurihäirintä</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvan viestissä on sellaista, joka ärsyttää sinua tai on vastoin omia arvojasi? Tee kuvasta oma versio, jonka viesti on tämän asian suhteen päinvastainen. </div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item223471905">Lisää ideoita omien kuvien tuottamiseen</a></div>
<div>Tutkija Liisa Väisänen kertoo teoksen symboliikasta. Kyseessä on tutkijan tulkinta. Emme tiedä tarkkaan mitä Michelangelo on ajatellut kuvaa tehdessään.</div>
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi, Järvenpää. 373 likes · 36 talking about this. Uskonnonopetus.fi tuottaa koulutuksia, opetusmenetelmiä ja maksutonta materiaalia, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia...</div><div><br></div> www.facebook.com Uskonnonopetus.fi, Järvenpää. 467 likes · 2 talking about this. Uskonnonopetus.fi tuottaa koulutuksia, opetusmenetelmiä ja maksutonta materiaalia, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.