VODENI ZNAK Na novčanici od 200 kuna to je lik Stjepana R...
<div>VODENI ZNAK </div><div>Na novčanici od 200 kuna to je lik Stjepana Radića. Jasno se vidi kad se kroz novčanicu pogleda prema svjetlu.</div>
<div>ZAŠTITNA KOVINSKA NIT</div><div>Širine je 2,5 milimetra i vidljiva je na površini novčanice u nekoliko prozorčića u kojima je natpis 200 HRK. Kad se novčanicu gleda prema svjetlu zaštitna nit nije isprekidana, već kontinuirana. </div>
<div>SITNI TEKST</div><div>Minipismo himne koja mora biti jasna pod povećalom.</div><div><br></div>
<div>ISPUPČENI TISAK</div><div>Pod šprstima se može osjetiti da su slova ispupčena, a 'osjetiti' se mogu ispisani nazivi 'Hrvatska narodna banka' i vrijednost novčanice u kunama, u našem primjeru novčanice to je 'dvjesta kuna'. Ispupčeni tisak lako se provjeri, a da ljudi u blizini to ne vide.</div>
<div>METALIZIRANI ČETVEROKUT</div><div>U 'srebrnom' četverokutu je kinegram. Kad se novčanicom titra pojavi se portret Stjepana Radića koji mijenja položaj i gleda na jednu pa na drugu stranu. Uz to je i naziv KUNA te 200, a metalizirana traka prelijeva se u duginim bojama. </div>
<div>PRELIJEVAJUĆA BOJA</div><div>Kad se novčanicom titra pod jakim svjetlom, prelijevajuća boja mijenja se iz srebrne u ružičastu. Takvom bojom ispisane su i brojke 200 koje se pojave na desnoj liniji titranjem novčanice. </div>
<div>PROVIDNI PROZORČIĆ</div><div>Trokutići otisnuti na licu i naličju novčanice, kad se pogledaju prema svjetlu, moraju se savršeno stapati u jednu sliku i tvoriti slovo 'H'. </div>
<div>SITNI TEKST</div><div>Makropismo - mora biti jasno pod povećalom.</div>
<div>DUBOKI TISAK</div><div>Ta dva kvadrata oznaka su na novčanici od 200 kuna za slijepe. Unutar njih je otisnut mikrotekst kojeg se može osjetiti. </div><div><br></div><div>Na novčanicama drugačije vrijednosti je i drugačiji znak od ovog na slici, kako bi slijepi mogli razlikovati o kojoj se vrijednosti radi. </div>
<div>UV BOJA</div><div>Osvijetli li se novčanica ultraljubičastim svjetlom vide se zaštitne boje i končići koji svijetle kao na slici lijevo. </div><div><br></div><div>Zeleno će svijetliti i oznake serije i serijskog broja novčanice, gore lijevo te dolje desno ispod Radića. I na naličju novčanice određeni segmenti svijetle. U žutoj boji svijetli guvernerov potpis te datum i mjesto izdavanja. Zaštitna nit svijetli u duginim bojama. </div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.