<div>VODENI ZNAK </div><div>Na novčanici od 200 kuna to je lik Stjepana Radića. Jasno se vidi kad se kroz novčanicu pogleda prema svjetlu.</div>
<div>ZAŠTITNA KOVINSKA NIT</div><div>Širine je 2,5 milimetra i vidljiva je na površini novčanice u nekoliko prozorčića u kojima je natpis 200 HRK. Kad se novčanicu gleda prema svjetlu zaštitna nit nije isprekidana, već kontinuirana. </div>
<div>SITNI TEKST</div><div>Minipismo himne koja mora biti jasna pod povećalom.</div><div><br></div>
<div>ISPUPČENI TISAK</div><div>Pod šprstima se može osjetiti da su slova ispupčena, a 'osjetiti' se mogu ispisani nazivi 'Hrvatska narodna banka' i vrijednost novčanice u kunama, u našem primjeru novčanice to je 'dvjesta kuna'. Ispupčeni tisak lako se provjeri, a da ljudi u blizini to ne vide.</div>
<div>METALIZIRANI ČETVEROKUT</div><div>U 'srebrnom' četverokutu je kinegram. Kad se novčanicom titra pojavi se portret Stjepana Radića koji mijenja položaj i gleda na jednu pa na drugu stranu. Uz to je i naziv KUNA te 200, a metalizirana traka prelijeva se u duginim bojama. </div>
<div>PRELIJEVAJUĆA BOJA</div><div>Kad se novčanicom titra pod jakim svjetlom, prelijevajuća boja mijenja se iz srebrne u ružičastu. Takvom bojom ispisane su i brojke 200 koje se pojave na desnoj liniji titranjem novčanice. </div>
<div>PROVIDNI PROZORČIĆ</div><div>Trokutići otisnuti na licu i naličju novčanice, kad se pogledaju prema svjetlu, moraju se savršeno stapati u jednu sliku i tvoriti slovo 'H'. </div>
<div>SITNI TEKST</div><div>Makropismo - mora biti jasno pod povećalom.</div>
<div>DUBOKI TISAK</div><div>Ta dva kvadrata oznaka su na novčanici od 200 kuna za slijepe. Unutar njih je otisnut mikrotekst kojeg se može osjetiti. </div><div><br></div><div>Na novčanicama drugačije vrijednosti je i drugačiji znak od ovog na slici, kako bi slijepi mogli razlikovati o kojoj se vrijednosti radi. </div>
<div>UV BOJA</div><div>Osvijetli li se novčanica ultraljubičastim svjetlom vide se zaštitne boje i končići koji svijetle kao na slici lijevo. </div><div><br></div><div>Zeleno će svijetliti i oznake serije i serijskog broja novčanice, gore lijevo te dolje desno ispod Radića. I na naličju novčanice određeni segmenti svijetle. U žutoj boji svijetli guvernerov potpis te datum i mjesto izdavanja. Zaštitna nit svijetli u duginim bojama. </div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.