Erosión e sedimentación do mar
<div>Plataforma de abrasión: superficie erosionada polo rozamento dos materiais transportados pola auga</div> s1.thingpic.com
<div>Arcos naturais: arco de roca formado normalmente preto dun acantilado</div> s1.thingpic.com
<div>Covas: burato/cavidade esculpido na rocha pola auga de maneira natural.</div> s1.thingpic.com
<div>Plaias: son depósitos de area na línea de costa. Ten tres partes: transparma, berma,- anteplaia.</div> s1.thingpic.com
<div>Barras litorais: acumulación alargada de materiais areosos unida á costa por un extremo.</div> s1.thingpic.com
<div>(outras definicións) </div><div><br></div><div> Illote: illa pequena formada por unha rocha que foi resistente á erosión e permanece despois de que os materiais que a rodeaban foran erosionados.</div><div><br></div><div>Calas: enseada estreita e de paredes rochosas e escarpadas</div><div><br></div><div>Baías: penetración do mar na costa, de grande extensión e entrada ancha.</div><div><br></div><div>Enseada: estrada do mar na costa con forma de seo e boca estreita.</div> s1.thingpic.com
<div>Acantilado: costa vertical e escarpada.</div> s1.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.