<div>Plataforma de abrasión: superficie erosionada polo rozamento dos materiais transportados pola auga</div> s1.thingpic.com
<div>Arcos naturais: arco de roca formado normalmente preto dun acantilado</div> s1.thingpic.com
<div>Covas: burato/cavidade esculpido na rocha pola auga de maneira natural.</div> s1.thingpic.com
<div>Plaias: son depósitos de area na línea de costa. Ten tres partes: transparma, berma,- anteplaia.</div> s1.thingpic.com
<div>Barras litorais: acumulación alargada de materiais areosos unida á costa por un extremo.</div> s1.thingpic.com
<div>(outras definicións) </div><div><br></div><div> Illote: illa pequena formada por unha rocha que foi resistente á erosión e permanece despois de que os materiais que a rodeaban foran erosionados.</div><div><br></div><div>Calas: enseada estreita e de paredes rochosas e escarpadas</div><div><br></div><div>Baías: penetración do mar na costa, de grande extensión e entrada ancha.</div><div><br></div><div>Enseada: estrada do mar na costa con forma de seo e boca estreita.</div> s1.thingpic.com
<div>Acantilado: costa vertical e escarpada.</div> s1.thingpic.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.