Erosión e Sedimentación
<div>Canón: Val en forma de V das augas que saen ao exterior.</div> s1.thingpic.com
<div>Sumidoiro: Burato que une a sima co exterior</div> s1.thingpic.com
<div>Sima: cavidad vertical ou empinada que se abre ao </div><div>exterior.</div> s1.thingpic.com
<div>Galeria: Túnel que non comunica co exterior</div> s1.thingpic.com
<div>Caverna: burato subterráneo que adoita ter modelado cárstico.</div> s1.thingpic.com
<div>Modelado cárstico: Esta constituído por estalagmitas (apóianse no chan), estalactitas (apóianse no teito) e columnas (unión das dúas anteriores).</div> s1.thingpic.com
<div>Surxencia: burato por debaixo do nivel freático polo que sae auga</div> s1.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.