Glaciares
<div>Circo Glaciar: Zona cóncava onde a neve caída se acumula e se transforma en xeo. Ao derreterse o xeo forma un lago.</div>
<div>morrena central: formada pola unión das morrenas laterais de dúas linguas glaciares.</div> s1.thingpic.com
<div>morrena de fondo: sitúase debaixo da lingua glaciar (xeo que constitúe o glaciar)</div> s1.thingpic.com
<div>morrena lateral: sitúase nos bordes da lingua glaciar.</div> s1.thingpic.com
<div>Morrena: é un conxunto de sedimentos erosionados e depositados por un glaciar. Hai varios tipos, lateral, central, de fondo e frontal.</div> s1.thingpic.com
<div>(máis definicións)</div><div><br></div><div>morrena frontal : son depósitos na zona frontal do glaciar.</div> s1.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.