<div>(Erosión) Formas de deflación de partículas do solo mediante as cales o vento erosiona as rochas abrasándoas cos sedimentos que transporta.</div><div><br></div><div>Son: Suspensión (partículas finas), Saltación (partículas non suficientemente lixeiras para desplazarse sen caer ao chan) e rodadura (partículas pesadas que non poden ser levantadas polo vento). Nesta imaxe inclúese ademáis o impacto, importante proceso que constitúe a abrasión pola cal o vento erosiona as rochas.</div> s4.thingpic.com
<div>(outras definicións)</div><div><br></div><div>Erg: Extensión areosa dun deserto con multitude de sedimentos finos transportables polo vento.</div><div><br></div><div>Reg: Terreo pedregoso no que o vento retirou as partículas finas deixando só sedimentos que non pode transportar.</div><div><br></div><div>Chemineas de fadas: son columnas piramidais coroadas por unha rocha dura que son orixinadas cando un axente erosivo erosiona unha columna de rocha formada por rochas de diferente dureza nas que a punta está formada por rocha dura.</div> s4.thingpic.com
<div>Dunas: Montículos de area formados ao chocar a area cun obstáculo. Se pasa por riba é móbil e se non, inmóbil. As dunas en forma de medialúa chámanse barxanas e as súas puntas sinalan por onde ven o vento.</div> s4.thingpic.com
<div>Loess: Zonas de depósito das partículas máis finas transportadas polo vento.</div> s4.thingpic.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.