Erosión y sedimentación eólica
<div>(Erosión) Formas de deflación de partículas do solo mediante as cales o vento erosiona as rochas abrasándoas cos sedimentos que transporta.</div><div><br></div><div>Son: Suspensión (partículas finas), Saltación (partículas non suficientemente lixeiras para desplazarse sen caer ao chan) e rodadura (partículas pesadas que non poden ser levantadas polo vento). Nesta imaxe inclúese ademáis o impacto, importante proceso que constitúe a abrasión pola cal o vento erosiona as rochas.</div> s4.thingpic.com
<div>(outras definicións)</div><div><br></div><div>Erg: Extensión areosa dun deserto con multitude de sedimentos finos transportables polo vento.</div><div><br></div><div>Reg: Terreo pedregoso no que o vento retirou as partículas finas deixando só sedimentos que non pode transportar.</div><div><br></div><div>Chemineas de fadas: son columnas piramidais coroadas por unha rocha dura que son orixinadas cando un axente erosivo erosiona unha columna de rocha formada por rochas de diferente dureza nas que a punta está formada por rocha dura.</div> s4.thingpic.com
<div>Dunas: Montículos de area formados ao chocar a area cun obstáculo. Se pasa por riba é móbil e se non, inmóbil. As dunas en forma de medialúa chámanse barxanas e as súas puntas sinalan por onde ven o vento.</div> s4.thingpic.com
<div>Loess: Zonas de depósito das partículas máis finas transportadas polo vento.</div> s4.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.