Erosión e sedimentación dos ríos
<div>Veiga: terreos fértiles formados por arxila e limo depositados</div><div><br></div><div>Delta: conxunto de sedimentos </div><div>triangular na desembocadura dun río en costas pouco profundas e calmas</div><div><br></div><div>Esteiro: desembocaduras en costas con forte oleaxe e correntes que arrastran mar adentro os sedimentos.</div> s4.thingpic.com
<div>Gargantas, desfiladeiros, foces e canóns; Formacións profundas con paredes rochosas e verticais, o val é en forma de V</div> s4.thingpic.com
<div>aluvións: depósitos de sedimentos no fondo e nas beiras do río.</div> s4.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.