<div>Veiga: terreos fértiles formados por arxila e limo depositados</div><div><br></div><div>Delta: conxunto de sedimentos </div><div>triangular na desembocadura dun río en costas pouco profundas e calmas</div><div><br></div><div>Esteiro: desembocaduras en costas con forte oleaxe e correntes que arrastran mar adentro os sedimentos.</div> s4.thingpic.com
<div>Gargantas, desfiladeiros, foces e canóns; Formacións profundas con paredes rochosas e verticais, o val é en forma de V</div> s4.thingpic.com
<div>aluvións: depósitos de sedimentos no fondo e nas beiras do río.</div> s4.thingpic.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.