<div>Cárcavas: Son surcos en forma de V escarvados en terreos brandos e soltos.</div>
<div>Chemineas de fadas: son columnas piramidais coroadas por unha rocha dura que son orixinadas cando un axente erosivo erosiona unha columna de rocha formada por rochas de diferente dureza nas que a punta está formada por rocha dura.</div> s1.thingpic.com
<div>Lenares: : son surcos con cristas agudas escavados en rochas solubles.</div> s1.thingpic.com
<div>Barrancos:Desnivel brusco n a superficie do terreo que constitúe un terreno escarpado (como podemos observar na foto).</div> s1.thingpic.com
<div>(outras definicións)</div><div><br></div><div>(erosión)Marmita de xigante: Rocha cun furado cóncavo formado debido á abrasión producida polos sedimentos arrastrados pola corrente.</div><div><br></div><div>(erosión)Rambla: Terreo plano polo que o arroio desemboca no mar. Non ten sempre auga, hai algunhas que están inactivas durante varios anos.</div><div><br></div><div>(sedimentación)Cono de dexección: Desembocadura do arroio onde termina a pendente e os sedimentos quedan depositados por tamaño (os máis grandes máis cerca e os máis pequenos chegan máis lonxe) debido a que o arroio perde forza.</div> s1.thingpic.com

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.