Erosión por arroyos
<div>Cárcavas: Son surcos en forma de V escarvados en terreos brandos e soltos.</div>
<div>Chemineas de fadas: son columnas piramidais coroadas por unha rocha dura que son orixinadas cando un axente erosivo erosiona unha columna de rocha formada por rochas de diferente dureza nas que a punta está formada por rocha dura.</div> s1.thingpic.com
<div>Lenares: : son surcos con cristas agudas escavados en rochas solubles.</div> s1.thingpic.com
<div>Barrancos:Desnivel brusco n a superficie do terreo que constitúe un terreno escarpado (como podemos observar na foto).</div> s1.thingpic.com
<div>(outras definicións)</div><div><br></div><div>(erosión)Marmita de xigante: Rocha cun furado cóncavo formado debido á abrasión producida polos sedimentos arrastrados pola corrente.</div><div><br></div><div>(erosión)Rambla: Terreo plano polo que o arroio desemboca no mar. Non ten sempre auga, hai algunhas que están inactivas durante varios anos.</div><div><br></div><div>(sedimentación)Cono de dexección: Desembocadura do arroio onde termina a pendente e os sedimentos quedan depositados por tamaño (os máis grandes máis cerca e os máis pequenos chegan máis lonxe) debido a que o arroio perde forza.</div> s1.thingpic.com

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.