Громадсько-політичні діячі, меценати, підприємці (ч.1)
<div>Юліан Бачинський. Політичний і громадський діяч, публіцист, член Української радикальної партії, а з 1899 року – Української соціал-демократичної партії, дипломат. Автор політологічної праці «Україна невільна» (1895).</div>
<div>Михайло Павлик. Громадський діяч, письменник, публіцист. Дійсний член НТШ. Разом з І.Франком у 1890р. створили Русько-українську радикальну партію (один з її фундаторів).</div>
<div>Василь Нагірний. Суспільно-політичний діяч, інженер, архітектор. Один з головних організаторів споживчого кооперативу «Народна торгівля», т-ва «Дністер», фізкультурного т-ва «Сокіл» тощо. Побудував низку церков.</div>
<div>Михайло Терещенко. Успішний підприємець, цукрозаводчик та землевласник. У березні-травні 1917р.- міністр фінансів у Тимчасовому уряді Росії, у травні – жовтні 1917 – міністр закордонних справ.</div>
<div>Богдан Ханенко. Український колекціонер, археолог, меценат. Голова правління «Землеробського синдикату», Тов-ва цукробурякових та рафінадних заводів братів Терещенків, член Всеросійського тов-ва цукрозаводчиків, Київського біржового товариства, голова Київського комітету торгівлі і мануфактури.</div>
<div>Євген Чикаленко. Громадський діяч, благодійник, меценат, агроном, землевласник, видавець, публіцист. Був активним членом «Старої Громади», Загальної Безпартійної Демократичної Організації, Української демократичної партії, Української Демократично-Радикальної Партії.</div>
<div>Микола Міхновський. Політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського війська, борець за незалежність. Лідер УНП і</div><div>Української Демократично-Радикальної Партії.</div>
<div>Кирило Трильовський. Громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник «Січей», голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР. Заснував перше руханково-пожежне товариство «Січ».</div>
<div>Дмитро Донцов. Літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, засновник теорії інтегрального націоналізму. Перший голова Союзу Визволення України (СВУ), один з керівників Української хліборобсько-демократичної партії.</div>
<div>Кость Левицький. Найвизначніший політичний діяч Галичини І пол.ХХ ст. Співзасновник УНДП. З листопада 1918р.- голова Державного секретаріату ЗУНР, потім – голова комісії з виборчої реформи при уряді. Був засновником і головою Національної Ради у Львові.</div>
<div>Володимир Винниченко. Прозаїк, драматург, художник, творець нової української прози і яскравий політичний і державний діяч часів революції та громадянської війни. Автор майже всіх декларацій і законодавчих актів УНР. Проголосив І Універсал ЦР 23 червня 1917р.</div>
<div>Сергій Єфремов. Громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік УАН (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового Товариства імені Т.Шевченка у Львові.</div>
<div>Михайло Грушевський. Професор історії, організатор української науки, політичний діяч і публіцист, голова Центральної Ради (1917-1918), дійсний член Чеської АН (1914), ВУАН (1923) та АН СРСР (1929), автор понад 2000 наукових праць.</div>
<div>Євген Петрушевич. Громадсько-політичний діяч, президент ЗУНР. Після урочистого проголошення і схвалення Акта злуки у Києві 22 січня 1919р. увійшов до складу Директорії.</div>
<div>Симон Петлюра. Державний і політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик , організатор українських збройних сил. Головний отаман військ УНР (з листопада 1918), голова Директорії УНР (13 лютого 1919-10 листопада 1920).</div>
<div>Християн Раковський. Політичний і державний діяч УСРР. З 1919 до 1923 (з перервами) очолював уряд радянської України. Ставив під сумнів існування української національності. Вимагав розширення політичної та економічної самостійності УСРР.</div>
<div>Юрій Тютюнник. Член ЦР. Один з організаторів повстання проти айстро-німецьких окупантів і гетьмана П.Скоропадського. У 1918-1919 рр. – начальник штабу військ Директорії. Генерал-хорунжий Директорії. Разом з С.Петлюрою емігрував до Польщі.</div>
<div>Олександр Шумський. Політичний діяч. З 1908 року – член Української соціал-демократичної спілки. З 1917 до 1919 входив до Української партії соціалістів-революціонерів, з 1919 до 1920 – до Української партії комуністів. Член УЦР. </div>
<div>Микола Скрипник. Радянський партійний і державний діяч. З березня 1918р. – голова Народного секретаріату (першого українського Радянського уряду). Один з організаторів КП(б)У. Боровся за встановлення Радянської влади в Україні.</div>
<div>Ярослав Стецько. Політичний і державний діяч, член ОУН. Підтримував політичну лінію С.Бандери, з 1941 – його заступник. 30.06.1941 проголосив у Львові Акт відновлення самостійності України і очолив український уряд. 1968-1986 – голова проводу ОУН(Р).</div>
<div>Олексій Стаханов. Робочий-новатор вугільної промисловості. Зачинатель «стахановського руху» у промисловості та с/г, використаний для підвищення норм виробітку на 25-50%. 1935 р. встановив рекорд видобутку вугілля відбійним молотком.</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.