<div><span style="font-size:16px;"><b>bandera</b></span> o <span style="font-size:16px;"><b>vexil·la</b></span></div><div><br></div><div>Cadascuna de les dues meitats en què és dividida la làmina d'una ploma dels ocells.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>raquis</b></span></div><div><br></div><div>Part plena de les plomes dels ocells, que és la continuació del canó buit implantat a la pell.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>barba</b></span></div><div><br></div><div>Cadascun dels filaments paral·lels disposats en un mateix pla a banda i banda del raquis de les plomes dels ocells.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>hiporaquis</b></span></div><div><br></div><div>Mena de barba accessòria que, en alguns ocells, neix a la base del raquis.</div>
<div><span style="font-size:16px;"><b>canó</b></span></div><div><br></div><div>Part buida i transparent que forma la base del raquis de la ploma dels ocells, que no porta barbes i s'insereix en el cos de l'animal.</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.