Ευρωπαϊκοί κανονισμοί & φορολογία για ιδιωτικά καταλύματα
<div>ΓΑΛΛΙΑ - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Όχι, κάτω από ένα όριο (ετήσιο εισόδημα από μισθώματα &lt; €134 / τ.μ.) </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας και κατοικίας που ισχύει στον τοπικό δήμο (με συντελεστές που ορίζουν τα δημοτικά συμβούλια) </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : Όχι, εκτός αν παρέχονται τουριστικές υπηρεσίες (10%) </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Παρίσι : €0,83 / διανυκτέρευση / άτομο</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015 </div>
<div>Γερμανία - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι. Για τους «περιστασιακούς» εκμισθωτές περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής φόρου εισοδήματος. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, φόρος επιχειρήσεων / φόρος εισοδήματος, εφόσον καλύπτονται τα κατώτατα όρια </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας (Grundsteuer): 0,26% έως 0,35% x δημοτικό πολλαπλασιαστικό συντελεστή επί της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : Όχι </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Ναι</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Γερμανία</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, απαιτείται η προηγούμενη άδεια του ιδιοκτήτη. </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : Δεν προβλέπεται όριο, αλλά πρέπει να παραμένει «περιστασιακή» (διαφορετικά, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες περί «εμπορικών» δραστηριοτήτων) </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : Δεν προβλέπεται </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Όχι </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Προαιρετική </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Όχι </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Γενικά κατασκευαστικά πρότυπα που καθορίζονται σε περιφερειακό επίπεδο</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Βερολίνο </div><div>+Απαιτείται άδεια για τη χρήση καταλύματος για σκοπούς άλλους από την κατοικία. Η άδεια χορηγείται από τις αρχές της οικείας περιφέρειας. </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Πορτογαλία - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι, κάτω από ένα απλοποιημένο καθεστώς για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες (IRS, 15%) </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας: συνήθως από 0,3% έως 0,8% της αξίας του ακινήτου </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : 6% (αν τα έσοδα &gt; €10.000). </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Όχι στα καταλύματα (Λισαβώνα: από το 2016, €1 /διανυκτέρευση / άτομο), αλλά €1 ανά άφιξη σε αεροδρόμιο ή λιμάνι </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Καταλωνία / Βαρκελώνη - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι, περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής φόρου εισοδήματος </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας: 0,4% έως 1,1% επί της κτηματολογικής αξίας του ακινήτου </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : Όχι </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Ναι, €0,65 / διανυκτέρευση / άτομο (Βαρκελώνη), €0,45 / διανυκτέρευση / άτομο (υπόλοιπη Καταλωνία) </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Βαλεαρίδες Νήσοι - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι, φόρος για εμπορική δραστηριότητα </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας: 0,5% έως 1,1% </div><div>επί της κτηματολογικής αξίας του ακινήτου </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : 10% </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Σχεδιάζεται (από το 2016) </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div><br></div><div>Κανάριες Νήσοι - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι, το καθαρό εισόδημα από τα μισθώματα περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής φόρου εισοδήματος (είναι δυνατό να εκπέσουν χρεώσεις) </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας: 2,7% έως 3,1% επί της κτηματολογικής αξίας του ακινήτου </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : 7% </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Όχι (το σχετικό σχέδιο επανεξετάζεται) </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Ιταλία - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι. Για τους «περιστασιακούς» εκμισθωτές περιλαμβάνεται στη βάση επιβολής φόρου εισοδήματος. Για τους «επαγγελματίες» εκμισθωτές (&gt;245 ημέρες / έτος), ισχύει το ίδιο καθεστώς με τα τουριστικά καταλύματα </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Φόρος ακίνητης περιουσίας, με συντελεστή που ορίζεται από τον δήμο επί της κτηματολογικής αξίας Ρώμη: 0,5% για την κύρια κατοικία, 1,06% για τις δευτερεύουσες κατοικίες </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : Όχι, εκτός των «επαγγελματικών» μισθώσεων (10%) </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Όχι </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Βερολίνο </div><div>Δημοτικός φόρος : Ναι, 5% επί της τιμής δωματίου </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>ΕΛΛΑΔΑ - Φορολογία</div><div><br></div><div>Φόρος επί των εσόδων : Ναι, 11%-15% επί του καθαρού εισοδήματος από τη μίσθωση (μέχρι €12.000), έως 33%-35% άνω των €12.000 </div><div><br></div><div>Τοπικοί φόροι / φόροι ακίνητης περιουσίας : Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ): </div><div>€2 έως €13 / τ.μ. + 0,1% έως 1% συμπληρωματικός φόρος για ιδιώτες (αφορολόγητο όριο €300.000) </div><div><br></div><div>ΦΠΑ : Όχι </div><div><br></div><div>Δημοτικός φόρος : Όχι </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Μασσαλία - Δημοτικός φόρος</div><div>Ναι (από το 2016)</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Νίκαια / Γαλλική Ριβιέρα - Δημοτικός φόρος</div><div><br></div><div>Όχι</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Κορσική - Δημοτικός φόρος</div><div><br></div><div>Όχι</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Ιταλία</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Δήλωση στην τοπική αρχή και το τοπικό γραφείο τουρισμού + αν πρόκειται για «επαγγελματική» δραστηριότητα (μισθώσεις &gt; 245 ημερών), η αίτηση υποβάλλεται στο δημοτικό Γραφείο οικονομικών δραστηριοτήτων </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : 245 ημέρες ανά έτος (διαφορετικά, «επαγγελματική» δραστηριότητα) </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : 3 δωμάτια </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Όχι </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Όχι (για περιστασιακές μισθώσεις) / Προαιρετική </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Όχι, εκτός από τις «επαγγελματικές» μισθώσεις (υποδοχή, καθαρισμός μία φορά την εβδομάδα) </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Όχι</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>ΓΑΛΛΙΑ</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Μη αναγκαία αν το κατάλυμα αποτελεί κύρια κατοικία και εκμισθώνεται για λιγότερο από 4 μήνες / έτος, διαφορετικά απαιτείται έγκριση (αλλαγής χρήσης) + Για υπεκμίσθωση, απαιτείται προηγούμενη άδεια του ιδιοκτήτη</div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : 4 μήνες ανά έτος </div><div><br></div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : Δεν προβλέπεται </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Όχι </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Όχι </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Όχι </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Συστήματα πυρανίχνευσης + εξοπλισμός ασφάλειας πισίνας </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Πορτογαλία</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Εκ των προτέρων γνωστοποίηση στον δήμο, που υποβάλλεται διαδικτυακά </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : Δεν προβλέπεται </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : 9 δωμάτια και 30 άτομα </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Όχι </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Δεν επιτρέπεται </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Καθαρισμός τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Ελάχιστος αριθμός λουτρών + ασφάλεια πυρός Αν χωρητικότητα &gt; 10: + πυροσβεστήρας &amp; </div><div>εφόδια πρώτων βοηθειών </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Κανάριες Νήσοι</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Το κατάλυμα πρέπει να βρίσκεται σε εγκεκριμένη περιοχή (όχι σε τουριστικές ζώνες) </div><div>+ οι τουριστικές μισθώσεις πρέπει να επιτρέπονται από την πράξη συνιδιοκτησίας + υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη της δραστηριότητας + πιστοποιητικό καταλληλότητας για κατοίκηση </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : Δεν προβλέπεται όριο, αλλά πρέπει να παραμένει «περιστασιακή» (διαφορετικά, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες περί «εμπορικών» δραστηριοτήτων) </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : Δεν προβλέπεται (ορίζεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας) </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Υποχρεωτική δημοσιοποίηση τιμής + Ανάρτηση της κατηγορίας και του αριθμού μητρώου του καταλύματος </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Όχι </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Τηλεφωνικός αριθμός βοήθειας, διαθέσιμος από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ.</div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Κουτί πρώτων βοηθειών, + ελάχιστο μέγεθος κλινών + κλινοσκεπάσματα + καλές συνθήκες υγείας και υγιεινής</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>Βαλεαρίδες Νήσοι</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Μόνο για μεμονωμένα ακίνητα: Υπεύθυνη δήλωση για την έναρξη της δραστηριότητας + γνωστοποίηση στις τοπικές αρχές + πιστοποιητικό καταλληλότητας για κατοίκηση Διαμερίσματα: δεν επιτρέπεται η τουριστική χρήση, + οι γείτονες μπορούν να απαγορεύσουν τις περιστασιακές μισθώσεις (επιβάλλεται διάρκεια μισθωτηρίου &gt; 3 ετών) </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : Δεν προβλέπεται </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : 12 άτομα </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Υποχρεωτική δημοσιοποίηση τιμής + Ανάρτηση της κατηγορίας και του αριθμού μητρώου του καταλύματος </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Υποχρεωτική </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Τακτικός</div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015 </div>
<div>Καταλωνία / Βαρκελώνη </div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Εκ των προτέρων γνωστοποίηση για την έναρξη της δραστηριότητας + καταχώριση στο Τουριστικό Μητρώο + πιστοποιητικό καταλληλότητας για κατοίκηση </div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : 31 διαδοχικές ημέρες +4 μήνες ετησίως </div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : Δεν προβλέπεται (ορίζεται από το πιστοποιητικό καταλληλότητας) </div><div><br></div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Μη υποχρεωτική δημοσιοποίηση τιμής - Ανάρτηση της κατηγορίας και του αριθμού μητρώου του καταλύματος </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Προαιρετική </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Παροχή βοήθειας στον τουρίστα + συντήρηση + παροχή επίσημων εντύπων παραπόνων </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Επίπλωση </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div>
<div>ΕΛΛΑΔΑ</div><div><br></div><div>Απαίτηση προηγούμενης αδειοδότησης : Δεν απαιτείται άδεια (από Νοέμβριο 2015)</div><div><br></div><div>Μέγιστη διάρκεια : Δεν προβλέπεται</div><div><br></div><div>Μέγιστη χωρητικότητα : Δεν προβλέπεται </div><div><br></div><div>Υποχρέωση πληροφόρησης : Όχι (από 11/15) </div><div><br></div><div>Ταξινόμηση βάσει αστεριών : Όχι (από 11/15) </div><div><br></div><div>Ελάχιστες υπηρεσίες : Όχι </div><div><br></div><div>Ελάχιστος εξοπλισμός, Υγεία &amp; ασφάλεια : Αν χωρητικότητα &gt; 19: πιστοποιητικό πυροπροστασίας + πυροσβεστήρες &amp; έξοδοι κινδύνου </div><div><br></div><div>Τελευταία ενημέρωση στις 11/2015</div><div><br></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.