לתפארת הדמוקרטיה הישראלית
<div style="text-align: center;"> פרופ' תמר הרמן בחרה ב<b>אירית רוזנבלום</b>,<b> המייסדת של ארגון משפחה חדשה,</b> אשר בנחישות קראה וקוראת תיגר על המונופול של הרבנות על נושאי אישות בישראל</div>
<div style="text-align: center;">ד"ר עופר קניג בחר בבני הזוג<b> אורי ומיקה בנקי</b>, אשר בשנה שבה רמות האלימות, השנאה וההתלהמות שברו שיאים, הפגינו מופת של איפוק נוכח רצח בתם שירה במצעד הגאווה ותרגמו את הטרגדיה לעשיה חיובית</div>
<div style="text-align: center;">פרופ' ידידיה שטרן ויאיר שלג בחרו ב<b>רמטכ"לגדי איזנקוט</b> שפעילותו ודאגתו לטוהר הנשק של צה"ל מסבה גאווה למדינת ישראל, גם במציאות לא קלה של דעת קהל מתלהמת</div>
<div style="text-align: center;">עו"ד טליה שטיינר בחרה ב<b>ציונה קניג-יאיר</b>, <b>לשעבר נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה</b>. שסיימה לאחרונה את תפקידה לאחר שמונה שנים כנציבת השוויון הראשונה של ישראל. קניג-יאיר פעלה בכדי לגבש חזון ותכנית עבודה לגוף תוך מאבק בלתי מתפשר באירועי אפליה מחד ורקימת שותפויות חוצות מגזרים להשגת הגיוון האנושי במקומות העבודה מאידך. בכך נתנה ביטוי יומיומי לערך השוויון העומד בבסיס המשטר הדמוקרטי של מדינת ישראל</div>
<div style="text-align: center;">פרופ' יובל פלדמן בחר ב<b>אשת התקשורת סיון רהב-מאיר</b> ולו רק בשל סירובה להנחות את חידון התנ"ך נוכח האופן בו הדיחו את המועמד שהפסיד לה במכרז. בעולם תועלתני שמקדש שורות תחתונות, חידדה רהב-מאיר את הצורך להקפיד בכל התמודדות גם על הליך אשר מכבד את היריב ורגיש לכאבו. אימוץ כללי התנהלות זו הן בהתמודדויות השונות בינינו כפרטים והן בין הקבוצות המרכיבות את החברה הישראלית היא הבסיס לחברה דמוקרטית וצודקת</div>
<div style="text-align: center;">פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס בחרו את <b>הנשיא ראובן (רובי) ריבלין </b>– על תפקודו יוצא הדופן כנשיא המגן על הדמוקרטיה הישראלית מפני איומים עליה, וכמי שמקדיש את כהונתו לאיחוי הקרעים בין המגזרים השונים במדינה</div>
<div style="text-align: center;">ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר בחרה ב<b>אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים </b>המקדמת מאז כניסתה לתפקיד את הגיוון התעסוקתי במשרד. חלק מאמון הציבור בדמוקרטיה הוא אמון הציבור בשירות הציבורי וגיוון בתעסוקה מפחית ניכור כלפי הממסד ומשפר את האמון כלפיו. עבור משרד המשפטים שאולי הוא זה שמכל משרדי הממשלה עוסק הכי הרבה בקידום ערכים של דמוקרטיה, שוויון והנגשת זכויות - גיוון בתעסוקה הוא ערך חשוב שמרשים לראות מחוייבות כלפי המימוש שלו</div>
<div style="text-align: center;">ד"ר גיא לוריא, בחר ב<b>עיתונאי רביב דרוקר</b>, בשל תחקיריו ותרומתו לשקיפות מערכות השלטון, גם בתקופה של קשיים ולחצים המאפיינת את התקשורת הישראלית</div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.