ספורט יחידים, ספורט ימי , ספורט קבוצתי , תיאטרון ומוזיקה ...
<div>ספורט יחידים</div> drive.google.com ספורט יחידני.pdf
<div>ספורט ימי</div><div><br></div> www.youtube.com YouTube
<div>ספורט קבוצתי</div><div><br></div> drive.google.com כדורגל.pdf
<div>תיאטרון ומוזיקה</div><div><br></div> www.youtube.com YouTube
<div>היסטוריה שרידים וארכיאולוגיה</div> www.flipsnack.com Flipsnack is a digital catalog maker that makes it easy to create, publish and share html5 flipbooks. Upload a PDF or design from scratch flyers, magazines, books and more. Author: אשקלון אשקלון, Catalog: מצגת אשקלון עירי, Published: May 16, 2016
<div>תיירות</div> www.youtube.com YouTube
<div>אשקלון בסיפורי התנ"ך</div> www.triventy.com Triventy - תצוגה מקדימה של החידון "אשקלון עירי- אשקלון בתקופת התנ"ך"
<div>אומנות ציורים ופסלים</div><div><br></div> docs.google.com תוצר סופי
<div>ספורט ימי -קישור שני</div> drive.google.com ספורט ימי.pdf
<div>תיעוד תהליך הפרויקט </div><div>למידה שיתופית בין שני בתי הספר</div> drive.google.com מצגת לתהליך פרויקט הלמידה השיתופית.pdf

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.