Colosseum
<div>Colosseum és un amfiteatre de Roma que es va construir al segle I. Està situat just a l'est del Fòrum Romà, i va ser el més gran dels que es van construir a l'Imperi Romà. Posseïa un aforament per a 50.000 espectadors asseguts, amb vuitanta fileres a les grades.</div>
<div>LA SORRA</div><div>Era la zona oval on es celebraven les lluitas y es representaven les actuacions.</div>
<div>LES GRADES</div><div>On es trobaven els espectadors. </div><div>Depenent de la seva classe social, es sentaven més abaix (per tenir més visió) o més adalt.</div>
<div>CIRUITO</div><div>Part superior de l'amfiteatre</div>
<div>CÁVEA</div><div>Part inferior de l'amfiteatre. </div><div>Es troben els passadissos i les escales internes per on s'accedia a les grades.</div>
<div>NAUMAQUIA</div><div>Eren les batalles navals que es realitzaven com a espectacle romà</div><div><br></div>
<div>Els gladiadors, les batalles navals, lluites amb animals… El Colisseo constituía una part del entretenimient públic de l'antiga Roma.</div><div><br></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.