Структурні підрозділи НБ МДУ
<div>1. Читальний зал факультету філології та соціальних комунікацій (каб. 29).</div> libr-margu.narod.ru Наукова бібліотека МДУ (м.Маріуполь) - Контактні дані
<div>2-10</div><div>Директор. Заступник директора.</div><div>Абонементи: навчальної літератури; наукової та художньої літератури.</div><div>Відділи: комплектування та наукової обробки документів; зберігання фондів; інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення; інформаційно-бібліографічний.</div><div>Читальний зал історичного та економіко-правового факультетів.</div> libr-margu.narod.ru Наукова бібліотека МДУ (м.Маріуполь) - Контактні дані
<div>11. Електронний читальний зал економіко-правового факультету (каб. 104а).</div> libr-margu.narod.ru Наукова бібліотека МДУ (м.Маріуполь) - Ресурси у вільному доступі
<div>12. Читальний зал факультету іноземних мов (каб. 119).</div> libr-margu.narod.ru Наукова бібліотека МДУ (м.Маріуполь) - Контактні дані

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.