<div>Unha cadea trófica está formada por varios niveis tróficos.</div><div>Os descompoñedores atópanse en todos os niveis tróficos.</div>
<div>Os prganismos capaces de transformar materia inorgánica en orgánica son os PRODUTORES. Son autótrofos.</div>
<div>Os seres heterótrofos necesitan a materia orgánica xa fabricada. Son os CONSUMIDORES, e hai tres tipos. (MIRAR O PUNTO DA DEREITA)</div>
<div>CONSUMIDORES PRIMARIOS ou hervíboros. Aliméntanse dos produtores.</div>
<div>CONSUMIDORES SECUNDARIOS ou carnívoros. Aliméntanse de consumidores primarios.</div>
<div>CONUSUMIDORES TERCIARIOS ou supercarnívoros. Son animais carnívoros que se alimentan doutros carnívoros.</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.