<div>CICLO DA MATERIA:</div><div><br></div><div>Os produtores transforman a materia INORGÁNICA en ORGÁNICA grazas á fotosíntese. Esta materia descomponse en cada nivel, volvendo así a empezar o ciclo.</div><div><br></div><div>Os descompoñedores transforman a materia ORGÁNICA en INORGÁNICA. Están en todos os nieveis e poden ser: </div><div>-Transformadores; transforman a materia orgánica morta en humus.</div><div>-Mineralizadores: transforman a materia orgánica en inorgánica (minerais).</div>
<div>FLUXO DE ENERXÍA</div><div>A enerxía entra na cadea trófica a través dos produtores, e vai fluíndo aos seguintes niveis.</div><div>Os organismos en cada nivel desarrollan as súas actividades vitais e gastan enerxía que é desprendida en forma de calor.</div><div>Só pasa o 10% de enerxía dun nivel a outro (REGRA DO 10%). Parte do 90% restante e emitida ao ambiente e o resto é radiada ao espazo.</div><div>Esto determina un baixo número de niveis tróficos, xa que non hai enerxía suficiente.</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.