<div>Un ecosistema é o conxunto dos seres vivos (a biocenose) e o medio (o biotopo) e as relación que manteñen entre eles.</div>
<div>O biotopo é o sustrato e o conxunto de características abióticas (luz, temperatura, presión, concentración de gases....) e condicións climáticas (vento, choiva, temperatura....).</div>
<div>A biocenose é o conxunto dos seres vivos que forman un ecosistema nun mesmo tempo e espazo.</div>
<div>Pode haber relacións entre a biocenose consego mesma ou co biotopo. De ser consego mesma,distingimos dous tipos de relacións: relacións intraespecíficas (mesma especie) e interespecíficas (distinta especie).</div><div><br></div><div><br></div>
<div>RELACIÓNS INTERESPECÍFICAS:</div><div>-COMENSALISMO: por exemplo, o tiburón e a rémora. Nesta relación, un dos organismos que a forman sae beneficiado mentres que o outro nin se perxudica nin se beneficia.</div><div>-SIMBIOSE: por exemplo, os líquens. Os dous individuos se benefician mutuamente e están unidos físicamente.</div><div>-MUTUALISMO: por exemplo, o pez pallaso e a anémona. É o mesmo que simbiose, pero neste caso non están unidos físicamente.</div><div>-DEPREDACIÓN: por exemplo, o león e a cebra. Un individuo dunha especie (o depredador) mata a outro individuo doutra especie (presa) para alimentarse del.</div><div>-PARASITISMO: por exemplo, as garrapatas dos gatos. Un organismo se aproveita doutro provocándolle un dano paulatino.</div><div>-COMPETENCIA: é a loita pola comida, a auga, o espazo..... Tamén é unha RELACIÓN INTRAESPECÍFICA. Por exemplo...</div><div>Rel. intraespecífica: dous leóns loitan por unha cebra.</div><div>Rel. interespecífica: un aguia e un lobo loitan por un coello.</div><div><br></div><div><br></div>
<div>RELACIÓNS INTRAESPECÍFICAS:</div><div>-TRÓFICAS: Son as relacións alimentarias que se establecen entre os individuos.</div><div>-DE DEFENSA: Os individuos dunha mesma especie se defenden entre si doutras especies.</div><div>-DE REPRODUCIÓN: Busca de parella para a continuidade da especie.</div>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.