Видатні українські вчені, педагоги та винахідники
<div><i><b>Михайло Максимович. Учений-енциклопедист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет, походив зі старшинського козацького роду на Полтавщині, перший ректор Київського університету ім..Т.Г.Шевченка.</b></i></div>
<div><i><b>Агатангел Кримський. Історик, сходознавець, письменник і перекладач, один з організаторів АН України(1918), де очолював історико-філологічний відділ, комісію словника живої мови, комісію історії української мови та інші.</b></i></div><div><br></div>
<div><i><b>Микола Гулак. Український науковець (математик, історик, філософ, літературознавець), правознавець, громадський і політичний діяч, педагог, публіцист, перекладач, один з організаторів Кирило-Мефодіївського братства.</b></i></div><div><br></div>
<div><i><b>Михайло Драгоманов. Публіцист, філософ, історик, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч. Член товариства «Громада».</b></i></div>
<div><i><b>Василь Каразін. Учений, винахідник, громадський діяч. Засновник першого у східній Україні Харківського університету(1805), ініціатор створення Міністерства народної освіти, автор проектів реформування державного устрою і народного господарства. </b></i></div>
<div><i><b>Володимир Антонович. Історик, археолог, етнограф, член-кореспондент Російської АН з 1901р.; професор історії Київського університету з 1878; хлопоман, співорганізатор Київської Громади, голова історичного товариства Нестора-літописця.</b></i></div>
<div><i><b>Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, історик, етнограф, публіцист, громадсько-культурний діяч. Один із засновників Української радикальної партії. Обстоював поширення української мови в школі та установах.</b></i></div>
<div><i><b>Дмитро Яворницький. Історик, археолог, етнограф, письменник, лексикограф, фольклорист, дослідник історії українського козацтва, дійсний член НТШ (1914) і ВУАН (1929). Зображений на картині І.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану» в образі писаря.</b></i></div>
<div><i><b>Данило Заболотний. Мікробіолог, епідеміолог, Президент ВУАН (1928-1929), засновник інституту мікробіології та епідеміології в Києві. Вивчав чуму, холеру та сифіліс.</b></i></div>
<div><i><b>Михайло Остроградський. Видатний математик, член-кореспондент Паризької , Російської, Туринської, Римської, Американської Академій наук , почесний доктор Київського, Московського та інших університетів.</b></i></div>
<div><i><b>Ілля Мечников. Український, російський і французький науковець, один з основоположників еволюційної ембріології, імунології та мікробіології. Перший Нобелівський лауреат з медицини та фізіології 1908 року.</b></i></div>
<div><i><b>Іван Боберський. Педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик національної фізичної культури, організатор сокільсько-січового руху, автор підручників з фізичного виховання молоді. Як автор назви «Пласт», сприяв становленню Пласту. Член Бойової управи і чотар.</b></i></div>
<div><i><b>Михайло Волобуєв. Географ, економіст, патріот України. 1928 року виступив зі статтею «До проблеми української економіки», в якій критикував нераціональне використання природних і економічних ресурсів України.</b></i></div>
<div><i><b>Олександр Богомолець. Український учений-патофізіолог. Основоположник української школи патофізіології, ендокринології і геронтології, організатор української науки. Засновник перших в Росії та Україні науково-дослідних закладів медичного профілю.</b></i></div>
<div><i><b>Іван Федоров. Один із перших східнослов’янських типографів, а також гравер, інженер, ливарник. У 1574 році випустив «Буквар» у Львові з граматикою та здійснив друге видання «Апостола».</b></i> </div>
<div><i><b>Юрій Дрогобич. Філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини, перший український автор друкованого твору латиною. Професор, ректор Болонського університету (Італія), професор Краківського університету.</b></i></div>
<div><i><b>Микола Стражеско. Український медик, академік АН України, один із засновників української школи терапії. Організатор клінічного відділення Інституту експериментальної біології та патології в Києві. Педагог, відомий клініцист.</b></i></div>
<div><i><b>Володимир Філатов. Видатний вчений-офтальмолог російського походження. Професор Новоросійського (Одеського університету) медичного інституту, академік АН УРСР. 1936 року організував і очолив Український науково-дослідний інститут очних хвороб.</b></i></div>
<div><i><b>Юрій Кондратюк. Видатний український учений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів. Автор «траси Кондратюка», якою подорожували на Місяць кораблі «Аполлон».</b></i></div>
<div><i><b>Євген Сверстюк. Доктор філософії, головний редактор газети «Наша віра», президент українського Пен-клубу. Автор українського самвидаву «З приводу процесу над Погружальським». Політв’язень радянського режиму.</b></i></div>
<div><i><b>Борис Патон. Учений у галузі зварювальних процесів, металургії та технології металів, доктор технічних наук; президент АН України (з1962), перший Герой України; директор Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАНУ (з 1953).</b></i></div>
<div><i><b>Микола Амосов. Видатний лікар, учений в галузі кібернетики та біокібернетики, письменник. Директор інституту серцево-судинної хірургії. Академік АН УРСР (1969). Один із засновників легеневої та серцевої хірургії в СРСР,української школи біологічної, медичної психологічної кібернетики.</b></i></div>
<div><i><b>Олег Антонов. Один із провідних авіаконструкторів СРСР. Доктор технічних наук, академік АН УРСР і АН СРСР. Створив понад 60 літаків і планерів типу «АН». Автор праць з літакобудування та економіки.</b></i></div>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.