Którą licencję CC wybierasz?
<div>Zapis licencji: CC BY-NC 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska — CC BY-NC 3.0 PL
<div>zapis licencji: CC BY SA 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska — CC BY-SA 3.0 PL
<div>zapis licencji: CC BY-ND 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska — CC BY-ND 3.0 PL
<div>zapis licencji: CC BY-ND-NC 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska — CC BY-NC-ND 3.0 PL
<div>zapis licencji: CC BY 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa 3.0 Polska — CC BY 3.0 PL
<div>zapis licencji: CC BY-NC-SA 3.0</div> creativecommons.org Creative Commons — Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska — CC BY-NC-SA 3.0 PL