Ganzenbord thema sport
<div>Met welk lied zijn we gestart?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke bal stuitert het hoogst?Basketbal, handbal, tennisbal, pingpongbal of voetbal</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke bal stuitert hoger? De tennisbal of de basketbal?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Heeft de temperatuur invloed op het stuiteren van de bal?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke bal stuitert beter? Een koude (uit de diepvries) of een tennisbal op kamertemperatuur</div> youtu.be Beschrijving
<div>Beurt overslaan! Rust even lekker uit op het bruggetje. Wat hebben we eigenlijk geleerd?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke sport beoefent Floris Dinkelman?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Met welke greep kun je het best over een gespannen touw klimmen?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Beurt overslaan..Wat hebben we allemaal van Floris geleerd?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Wat gebeurt er als je een tennisbal op een basketbal laat stuiteren?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Hoeveel botten hebben wij in ons lichaam?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Biologie: Waarom zweten we tijdens het sporten?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Beurt overslaan. Hoe was dag 2?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Geschiedenis: Wanneer is voetbal ontstaan?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke bal stuitert het best? Een verwarmde tennisbal of één op kamertemperatuur?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Aardrijkskunde: noem 3 landen die met basketbal op de Olympische spelen minimaal een top 3 notering hebben gehad.</div> youtu.be Beschrijving
<div>Aardrijkskunde: Hoeveel inwoners heeft Groot Brittanië?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Hoe kun je jezelf het best verweren?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Biologie: Als je jouw lichaam vergelijkt met een auto, welke organen vormen dan 'onze motor'?</div> www.stjoseph.skbg.nl
<div>Noem ten minste 3 dingen waar jij aan denkt bij het thema sport..</div> www.stjoseph.skbg.nl
<div>Aii.. Ook een sporter kan soms in de put zitten. Laat je niet verleiden om doping te nemen, maar kijk even lekker dit filmpje. Sla 1 beurt over en ga weer verder met frisse moed!</div> www.youtube.com One could be forgiven for thinking this was a pre-rehearsed comedy sketch, but this was no farce. Greek medics dropped player Leonardo Koutris several times ...
<div>Beurt overslaan: hoe was het bij 'Sport en Science'?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Turners gebruiken altijd magnesium. Maar kun je ook met andere stoffen grip krijgen?</div><div>Welke stof werkt het best?</div><div>Bloem, peper, zout, suiker of afwasmiddel?</div><div>Je mag 1 vakje vooruit. Hier kun je meteen je antwoord controleren..</div> www.stjoseph.skbg.nl
<div>Kom je van vakje 45: het antwoord is bloem.</div><div>Kom je van een ander vakje: niets aan de hand.</div>
<div>Hoe kun je het best op de korf mikken? Bovenhands of onderhands?</div><div>Bekijk het filmpje en ga hierna 1 plaats verder voor het antwoord.</div> youtu.be Beschrijving
<div>Kom je van vakje 50: het antwoord is bovenhands.</div><div>Kom je van een ander vakje: niets aan de hand.</div>
<div>Je hebt het onderzoek niet goed uitgevoerd, je moet naar de gevangenis. Wacht totdat een andere onderzoeker voorbij komt om je te helpen. Pas dan mag je verder.</div>
<div>Ach wat erg, je hebt niet voldoende geleerd. Begin het spel opnieuw, hopelijk gaat de nieuwe ronde beter.</div>
<div>Heeft de kleur van de bal invloed op het spel?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Kunnen turners ook ander poeder gebruiken in plaats van magnesium?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Welke onderzoeksvragen zijn er bedacht en onderzocht?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Kun je met een bolle kant van een hockeystick verder slaan dan met de platte kant?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Heeft een aanloop invloed op de snelheid van de bal?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Kun je de bal verder gooien als je schreeuwt?</div> youtu.be Beschrijving
<div>Je hebt gewonnen! Het was een geslaagd thema!</div> www.stjoseph.skbg.nl

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.