Enter – перехід до нового абзацу, створення нового абзацу...
Enter – перехід до нового абзацу, створення нового абзацу
Delete – видалення виділеного фрагменту або символу справа від курсору
BackSpace – видалення символу зліва від курсору
Shift – короткотривала зміна регістру
Shift – короткотривала зміна регістру
Page Up – прокручування тексту на розмір поточного вікна вперед
Ctrl або Alt – клавіші керування, що змінюють призначення інших клавіш (збільшують можливість керування клавіатурою)
Ctrl або Alt – клавіші керування, що змінюють призначення інших клавіш (збільшують можливість керування клавіатурою)
Alt або Ctrl – клавіші керування, що змінюють призначення інших клавіш (збільшують можливість керування клавіатурою)
Alt або Ctrl – клавіші керування, що змінюють призначення інших клавіш (збільшують можливість керування клавіатурою)
Home – швидке переведення курсору на початок рядка
End – швидке переведення курсору на кінець рядка
Page Down – прокручування тексту на розмір поточного вікна назад
Insert – перемикання режиму вставки/заміни
Caps Lock – довготривала зміна регістру (перемикання клавіатури для введення малих (великих) літер)

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.