Periodiek systeem der elementen
Groep
Periode
Romeins cijfer = aantal elektronen op de buitenste schil
Periodenummer = aantal bezette schillen
Edelgassen
De elementen zijn gerangschikt via stijgend atoomnummer
De atoomstraal neemt af in de periode van links naar rechts
De atoomstraal neemt toe in een groep van boven naar onder.
Halogenen
Zuurstofgroep
Stikstofgroep
Koolstofgroep
Aardmetalen
Aardalkalimetalen
Alkalimetalen
Inert, de buitenste schil bevat maximum aantal elektronen
Groen = Niet-metalen
Licht blauw = metalen
Mendeljev heeft de atomen gerangschikt volgens atoomnummer
www.schooltv.nl Scheikunde lijkt soms net toveren. Toch zijn er ook in deze wetenschap duidelijke wetten.
alle atoomsoorten zijn onder te verdelen in 3 categorieën: metalen, niet-metalen en edelgaasen

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.