שנת היצירה : 1659<br>
יצירה זאת נמצאת בויקיפדיה <br>
הבעת פניו של משה היא יאוש<br>
האומן מתאר את משה כזקן חסר כוח <br>