הפסל פוסל בשנת 1513 אותו פיסל מיכלאנג'לו
הפסל עכשיו מוצב ברומא
משה נראה חושב ופניו כעוסות באשר פניו פונות כלפי מעלה
בפסל משה מתואר כאדם קדוש ובעל כבוד.