הפסל פוסל בשנת 1513 אותו פיסל מיכלאנג'לו
הפסל עכשיו מוצב ברומא
משה נראה חושב ופניו כעוסות באשר פניו פונות כלפי מעלה
בפסל משה מתואר כאדם קדוש ובעל כבוד.

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.