A súa principal función é darlle movemento á célula.<br>
(Función explicada na célula vexetal).Algunhas das enfermidades causadas polas mitocondrias son:<br>-Enfermedad de Alpers.<br>-Síndrome Kearns-Sayre.<br>-CPEO,LCHAD,LHON,......<br>
(Función explicada na célula vexetal) Algunhasenfermidades causadas polo aparello de Golgi son:<br>-Enfermidades autoinmunes.<br>-Parkinson.<br>-Alzheimer.<br>-Infeción por VIH.<br>-Opacificación do cristalino.
(Función explicada na célula vexetal).<br>
(Función explicada na célula vexetal).<br>Algunhas enfermidades producidas polo retículo endoplasmático son:<br>-A diabetes.<br>-Artereoesclerosis.<br>
A súa función é organizar os microtúbulos. Del derívanse estruturas de movemento como cilios e flaxelos e forma o fuso acromático que falicita a separación das cromátidas na mitose.
Teñen un papel esencial no metabolismo lipídico, en especial no acortamento dos ácidos grasos de cadea moi longa, para a súa completa oxidación nas mitocondrias e na oxidación da cadea lateral do colesterol. Algunhas das enfermidades causadas pola peroxisoma son:<br>-A enfermidade de Refsum adulta.<br>-O síndrome de Zellweger.<br>-A enfermidade de Refsun infantil.<br>
A súa función principal é o intercambio de sustancias entre os tecidos e o medio extracelular.<br>
Rede de filamentos proteicos, está en todo o citoplasma. Esta formado por MICROFILAMENTOS (responsables da contracción muscular, os movementos do citoplasma e a fotmación de pseudópodos) e MICROTÚBULOS (participan no transporte intracelular e forman o fuso mitótico, os centríolos e os corpos basais de cilios e flaxelos).<br>
(Función explicada do núcleo).<br>Comprende tres partes:<br>-CROMATINA:organiza o material xenético do núcleo.<br>-NUCLEOLO:sintetiza o ARN.<br>-MEMBRANA NUCLEAR: protexe o núcleo e evita que o contenido se escape.<br>

Sign up

By signing up you agree to the Terms of Service.