CÉLULA ANIMAL.
A súa principal función é darlle movemento á célula.<br>
(Función explicada na célula vexetal).Algunhas das enfermidades causadas polas mitocondrias son:<br>-Enfermedad de Alpers.<br>-Síndrome Kearns-Sayre.<br>-CPEO,LCHAD,LHON,......<br>
(Función explicada na célula vexetal) Algunhasenfermidades causadas polo aparello de Golgi son:<br>-Enfermidades autoinmunes.<br>-Parkinson.<br>-Alzheimer.<br>-Infeción por VIH.<br>-Opacificación do cristalino.
(Función explicada na célula vexetal).<br>
(Función explicada na célula vexetal).<br>Algunhas enfermidades producidas polo retículo endoplasmático son:<br>-A diabetes.<br>-Artereoesclerosis.<br>
A súa función é organizar os microtúbulos. Del derívanse estruturas de movemento como cilios e flaxelos e forma o fuso acromático que falicita a separación das cromátidas na mitose.
Teñen un papel esencial no metabolismo lipídico, en especial no acortamento dos ácidos grasos de cadea moi longa, para a súa completa oxidación nas mitocondrias e na oxidación da cadea lateral do colesterol. Algunhas das enfermidades causadas pola peroxisoma son:<br>-A enfermidade de Refsum adulta.<br>-O síndrome de Zellweger.<br>-A enfermidade de Refsun infantil.<br>
A súa función principal é o intercambio de sustancias entre os tecidos e o medio extracelular.<br>
Rede de filamentos proteicos, está en todo o citoplasma. Esta formado por MICROFILAMENTOS (responsables da contracción muscular, os movementos do citoplasma e a fotmación de pseudópodos) e MICROTÚBULOS (participan no transporte intracelular e forman o fuso mitótico, os centríolos e os corpos basais de cilios e flaxelos).<br>
(Función explicada do núcleo).<br>Comprende tres partes:<br>-CROMATINA:organiza o material xenético do núcleo.<br>-NUCLEOLO:sintetiza o ARN.<br>-MEMBRANA NUCLEAR: protexe o núcleo e evita que o contenido se escape.<br>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.