CÉLULA VEXETAL
Están formadas por ARN e proteínas. Atópanse libres, no citoplasma ou sobre as membranas do retículo endoplasmático. A súa función é sintetizar proteínas<br>
Son compartimentos pechados e limitados pola membrana plasmática, xa que teñen distintos fluídos (auga,encimas...).<br>Nalgúns casos pode conter sólidos (azúcares, sales, proteínas...). A maioría delas fórmanse pola fusión de moitas vesículas con membrana.<br>O orgánulo non ten unha forma definida, a súa estrutura varía según as necesidades da célula en particular.
Conxunto de membranas que ten forma de sacos amoreados dos que se desprenden vesículas. Modifica os produtos do retículo endoplasmático preparándoos para a secreción.<br><br>
Son canles microscópicos que atravesan as paredes celulares e conectan unhas células con outras,permitindo o transporte de substancias e a comunicación entre elas.
As mitocondrias poseen unha dobre membrana. A membrana interna forma as cristas mitocondriais, onde están os enzimas da respiración celular.<br><br>
É unha capa ríxida que se atopa no exterior da membrana plasmática das células vexetais e que protexe o contenido da célula e dalle rixidez.<br>
Interveñen na determinación da forma celular son os responsables de varios movementos celulares, incluíndoalgunhas formas de locomoción celular, o transporte intracelular das vesículas e os orgánulos no citoplasma, a separación dos cromosomas durante a mitose e do batir de cilios e flaxelos.
É un conxunto de membranas que forman sacos aplanados e túbulos comunicados entre sí.<br>Si ten ribosomas adheridos, é un retículo endoplasmático RUGOSO, e se non as ten, é LISO.<br>
Contén a maior parte do material xenético celular, organizados en múltiples moléculas lineais de ADN de gran lonxitude formando complexos cunha gran variedade de proteínas.
Son órganulos encargados de facer a fotosíntese.<br>
A súa función é delimitar á célula e evitar que o seu contido esté en contacto directo co exterior, permite o paso de ciertas sustancias tanto de fóra hacia dentro e viceversa.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.