Jani Leinonen 2015, Installaatio
<div>Tekijä: Jani Leinonen</div><div><br></div><div>Teos on useasta pienemmästä työstä koottu installaatio, joka oli esillä nykytaiteen museo Kiasman näyttelyssä Tottelemattomuuskoulu vuonna 2015. </div><div><br></div><div>Teoksen erilliset ovat McReincarnation, Mcsargophagus, When West Falls East Rises, McJesus ja Mcleninism. Teoksen osat on tehty 2011 ja 2015 välisenä aikana. Kaikissa teoksen osiossa näemme käytettävän pikaruokaketju McDonaldsin värejä ja ihmishahmoissa heidän pellensä Ronaldin hahmoa</div>
<div>Tämän kuvan selitystekstit on laatinut taiteen ja symboliikan asiantuntija fil tri. Liisa Väisänen</div>
McJesuksen hahmossa on täysin tyypillinen katolinen krusifiksi, mutta Jeesus on maalattu McDonalds -ketjun räikeillä väreillä. Teos herättää pohtimaan sitä, miten uskonnollisten arvot ja rituaalit ovat korvautuneet maallisilla rituaaleilla. Sunnuntaisen kirkossakäyntiriitin korvaa ehkä yhteinen ateria McDonaldsilla ja sunnuntaikävelyistä on siirrytty koko perheen voimilla tehtävään retkeen kauppakeskukseen. Uskonnosta on tehty kauppatavaraa ja kuluttamisesta arvokasta ja pyhää.
<div>Globaalinen maailmakulttuuri hävittää kulttuurien omat erikoispiirteet. McReincarnation -hahmossa on taustalla indokiinalaistyyppinen Buddhan pää. Sen erityispiirteet on peitetty hampurilaisketjun räikeiden värien alle.</div>
McSargophaguksessa näemme tyypillisen egyptiläisen muumion hahmon, joka sekin on hukkunut hampurilaisketjun väreihin. Ikivanha sivilisaatio hukkuu länsimaisen kirkasvärisen muovin ja kitch –kulttuurin alle. Teoksen voi nähdä myös kritiikkinä sitä kohtaan, kuinka me materian hurmassa menetämme kohtuullisuutemme ja saatamme jopa unohtaa museoiden tehtävän. Nykyajan museotkin ovat museokauppoineen alistuneet kaupan alttarille niin voimakkaasti, että usein niissä käydessämme vietämme enemmän aikaa museon kaupassa kuin näyttelyesineiden parissa.
<div>When West Falls East Rises vuodelta 2013 muistuttaa vallan siirtymisestä itään. McDonalds -kyltti käännettynä ylösalaisin saadaan näyttämään arabiankieliseltä kirjoitukselta, jossa lukee Allah eli Jumala. Teos muistuttaa kilpailusta sivilisaatioiden välillä ja tämän hetkisestä jännitteestä länsimaisen ja islamilaisen kulttuurin välillä. </div><div><br></div><div>Taitettu kepin runko on kuin tilastotieteellisestä kaaviosta. Sen voi nähdä viittauksena länsimaiden talouskriiseihin, mutta myös länsimaisen kulttuurin rappioon. Sen voi nähdä myös viittauksena rahan valtaan: valtataistelu sieluista käydään itseasiassa pörsseissä. Meidän koko maailmamme on kaupallinen.</div>
<div>McLeninism muistuttaa siitä kuinka uskontojen ohella myös ideologiat menettävät vetovoimaansa materialistisen pintakulttuurin leviämisen myötä. Materialismin palvonta on levinnyt vanhoille sosialistisillekin alueille.</div><div><br></div><div>Lenin uskonnollisten hahmojen joukossa viestii siitä, että poliittisilla ideologioilla ja uskonnoilla on paljon yhteisiä piirteitä. Sekä uskonnot että ideologiat pyrkivät vastaamaan suuriin elämänkysymyksiin, mutta niiden vastaukset uhkaavat hukkua kertakäyttökulttuurin alle.</div>
<div><b>Taustakuvan oikeudet:</b></div><div>Zetterberg -galleria </div><div><br></div><div><b>Tekijät:</b></div><div>Symboliselitykset ja äänitiedostot: Liisa Väisänen</div><div>Taidehistorian aikajanan tekstit: Antti Huotari, Essi Ikonen ja Liisa Väisänen</div><div>Aikajanan kuvitus ja tekninen toteutus: Antti Huotari</div><div>Tehtävät: Mari Huotari, Essi Ikonen ja Niina Putkonen</div><div>Materiaalin kokoaminen ja toimitustyö: Essi Ikonen</div><div><br></div><div><b>Viittaustiedot:</b></div><div>Interaktiivinen kuva Jani Leinosen installaatiosta (2017). Verkkojulkaisussa Ikonen, E.(toim.) Lue Kuvaa. Agricola-opintokeskuksen julkaisuja 1. https://www.thinglink.com/scene/727798665724297218</div><div>[päivämäärä jolloin viitattu]</div><div><br></div><div>CC BY 4.0</div><div><br></div><div><b><a href="https://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/lue-kuvaa/id18080503">Lue Kuvaa verkkojulkaisu</a></b></div>
<div><span style="font-size:16px;">Uskonnonopetus.fi - Taitoja elämään ja iloa oppimiseen</span></div><div><br></div><div>Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.</div><div><br></div> www.uskonnonopetus.fi Uskonnonopetus.fi tuottaa menetelmiä, koulutusta ja materiaalia, jotka tukevat OPS2016-mukaisia tulevaisuuden taitoja ja lasten ja nuorten kasvua elämään.
<div>KOE JA KUVAILE</div><div><br></div><div><br></div><div><b>Värit ja muodot</b></div><div><br></div><div>Mitä värejä/muotoja/hahmoja näet? Miten asiat on sommiteltu? </div><div><br></div><div><b>Liike ja tapahtumat</b></div><div><br></div><div>Minkälaisia asentoja tai liikettä kuvassa on? (näytä kehollasi)Mitä kuvassa tapahtuu?</div><div><br></div><div><b>Tuoksut, maut, tunnelmat</b></div><div><br></div><div>Mitä tuoksuja tai makuja kuvassa voisi olla? Mitä ääniä kuvassa kuuluu?Minkälainen tunnelma kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Mikä kuvassa kiinnostaa/miellyttää/ärsyttää sinua?Missä kohtaa kuvaa haluaisit itse olla?</div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item209313851#l350">Lisää tehtäviä kuvan moniaistilliseen tutkimiseen</a></div><div><br></div>
<div><b>LUE JA TULKITSE</b></div><div><br></div><div>Seuraaviin tehtäviin löydät vastaukset tutkimalla kuvaan lisättyjä aineistoja.</div><div><br></div><div><b>Konteksti</b></div><div>Mihin tarkoitukseen kuva on tehty?</div><div>Millainen henkilö kuvan tekijä on?</div><div>Millaisessa kulttuurissa kuvan tekijä on elänyt? </div><div><br></div><div><b>Kuvan viesti</b></div><div>Mitä symboleita kuvassa on?</div><div>Mitä kuvan värit, muodot ja sommittelu kertovat?</div><div>Mistä kuva kertoo?</div><div><br></div><div><b>Uskonto ja kuva</b></div><div>Onko kyseessä sakraali vai maallinen taide?</div><div>Mitä uskontoon liittyviä asioita kuvassa on?</div><div><br></div><div><b>Minä ja kuva</b></div><div><br></div><div>Vertaile omaa elämääsi ja kuvan tekijän elämää. Mitä eroa ja mitä yhteistä löydät? (esim. kieli, kansallisuus, ikä, sukupuoli, uskonto/katsomus, perhetausta, asuinpaikka, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet)</div><div>Mikä on kuvan viesti sinulle?</div>
<div><b>Tee oma kantaaottava teos</b></div><div><br></div><div>Mikä sinua ärsyttää tässä maailmassa? Entä mikä on mielestäsi arvokasta ja hyvää? Tee teos jossa otat kantaa johonkin.</div><div><br></div><div><b>Zine-julkaisu</b></div><div>Zine –julkaisu on klassinen kantaaottavan taiteen muoto. Se on itsenäisesti julkaistu, epäkaupallinen julkaisu, jonka tuottamiseen käytetään kopiokonetta. <a href="http://uskontotuntiunelmia.blogspot.fi/2018/02/eettista-ajattelua-ja-monialaista.html">Ohjeet työskentelyyn.</a></div><div><br></div><div><a href="http://www.pearltrees.com/uskonnonopetus/tyoskentelyideoita/id18201641/item223471905">Lisää ideoita omien kuvien tuottamiseen</a></div><div><br></div>
<div><span style="font-size:18px;">Lue kuvaa</span></div><div><br></div><div><span style="font-size:16px;">Kaikki maksuttomat materiaalit kuvanlukutaidon edistämiseen.</span></div><div><br></div> www.pearltrees.com Tästä kansiosta löydät kaikki Lue kuvaa -materiaalit. Interaktiiviset kuvat ja niihin liittyvän materiaalin ja tehtävät löydät kuvakohtaisista kansioista.
<div>Jokaisen aikakauden taiteella on oma ajalle tyypillinen sisältönsä. Leinosen teosten keskeinen aihe on 2000- luvun taiteilijoille hyvin yleiseen tapaan yhteiskuntakritiikki. Teos on kirkkaista värisävyistään huolimatta kovin pessimistinen kuva. Se heijastaa ihmiskunnan henkistä rappiota. Syvän ja henkevän on korvannut pelkkä kiva ja kaupallinen. </div>
<div><span style="font-size:16px;">Kiasma - Jani Leinonen</span></div><div><br></div><div>Tottelemattomuuskoulussa Jani Leinonen haastaa meidät kyseenalaistamaan niin taiteen, politiikan kuin koulumaailman rakenteita ja toimintatapoja.</div><div><br></div> kiasma.fi Jani Leinonen haastaa meidät kyseenalaistamaan niin taiteen, politiikan kuin koulumaailman rakenteita ja toimintatapoja.
<div>Taidehistorioitsija ja symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo teoksen symboliikasta.</div>
www.facebook.com Uskonnonopetus.fi, Järvenpää. 467 likes · 2 talking about this. Uskonnonopetus.fi tuottaa koulutuksia, opetusmenetelmiä ja maksutonta materiaalia, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman mukaisia...

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.