Badanie wody ze studni
To jest próbka wody pobrana ze studni do badania. Takie badania mikrobiologiczne wody wykonywane są coraz częściej i staje się to coraz popularniejsze. Badanie wody ze studni jest podstawowym badaniem w kierunku zawartości bakterii legionella.<br> aquanet-laboratorium.pl

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.