Узагальнюємо "Електронна пошта"
Сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі
Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти
Персональна папка користувача на поштовому сервері<br>
Програма для перегляду веб-сторінок <br>
Складається із двох частин, розділених символом @.
Сукупність логіна та пароля до електронної скриньки
Папки, які користувач створює в електронній скриньці для зберігання пошти<br>
Ім'я папк,у якій зберігається на сервері вся кореспонденція користувача
Призначений для захисту поштової скриньки від доступу сторонніх осіб
Папки у структурі електронної скриньки, які створюються автоматично при реєстрації папки<br>
Повідомлення, створене засобами програми для роботи з електронною поштою<br>
Структура вікна поштового повідомлення
Текст, що вводиться до робочого поля вікна поштового повідомлення<br>
Сукупність правил, який слід дотримуватись<br>
Список контактів в електронній скриньці<br>

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.