Les baldufes Edublogs dels blogs de Clàssiques de l'IPM
Baldufa d&apos;or IX Premis Edublogs d&apos;Espiral categoria d&apos;alumnes de batxillerat, Madrid 13 de juny de 2015<br /> blocs.xtec.cat Literatura grega a escena | Els clàssics grecs que hem de conèixer
L&apos;univers clàssic dels nostres mots, baldufa de plata en els IX Premis Edublogs d&apos;Espiral en la categoria d&apos;Alumnes de Batxillerat. Madrid, 13 de juny de 2015<br /> blocs.xtec.cat L'univers clàssic dels nostres mots | Etimologia grecollatina
El fil del mite grec, baldufa de bronze en la categoria d&apos;Alumnes de Secundària en els IX Premis Edublogs d&apos;Espiral. Madrid, 13 de juny de 2015<br /> blocs.xtec.cat El fil del mite grec | Pervivència del mite en la literatura
Premis Edublogs d&apos;Espiral<br /> espiraledublogs.org
Non omnis moriar, tòpics horacians arreu. <br /> blocs.xtec.cat VIII Premi Edublogs categoria Batxillerat: Non omnis moriar | Tòpics horacians arreu
El Fil de les clàssiques, baldufa de plata 2009 d&apos;Edublogs en la categoria de Professors i professores<br /> blocs.xtec.cat Dissabte 6 de juny a Caixafórum de Madrid l'associació Espiral  va fer el lliurament de la baldufa d'argent a El Fil de les Clàssiques en la categoria de professors en la tercera edició dels pr...
Aracne fila i fila, baldufa d&apos;or en la categoria d&apos;Alumnes de Batxillerat Edublogs 2011<br /> blocs.xtec.cat [caption id=

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.