Criteris
Es prioritzen els productes d’agricultura ecològica i comerç just, com per exemple el cafè. Entra en vigor a partir del novembre.
El 100% de l’energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d’origen. Entra en vigor a partir de l’agost.
Incorporaran criteris d’ecoedició: tintes vegetals, ajust del tiratge o màxim aprofitament del paper. Entra en vigor a partir del novembre.
A banda de l’eficiència energètica i la limitació de substàncies tòxiques, les empreses licitadores s’han de comprometre a treballar per adoptar mesures que garanteixin la transparència i el compliment de les convencions bàsiques de l’OIT. Entra en vigor a partir de l’agost.
Tots els productes de fusta han de comptar amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o equivalent). Entra en vigor a partir de l’agost.
També cal que el mobiliari d’oficina que contingui fusta compti amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles. Entra en vigor a partir de l’agost.
Pel que fa a projectes d’obres, s’estableixen criteris de màxima autosuficiència energètica per als projectes d’espai públic i d’edificació, tenint en compte també altres instruccions com el foment de la biodiversitat o l’ús de materials de construcció amb característiques ambientalment positives. Entra en vigor a partir del novembre.
Es fomenta la mobilitat sostenible (videoconferències, internet, ús de la bicicleta...), recintes accessibles i amb mesures de gestió ambiental i instal·lacions temporals (sistemes d’il·luminació eficients, generadors amb baixes emissions sonores...). Entra en vigor a partir del novembre.
És obligatòria l’adquisició i demanda de paper 100% reciclat. Entra en vigor a partir de l’agost.
En l’àmbit dels tèxtils, les empreses proveïdores han de presentar un certificat de compromís ètic i el vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques, com ja passa en la roba dels jardiners i jardineres de la ciutat des de l’any 2006. Entra en vigor a partir del novembre.
Es prohibeix l’ús generalitzat de productes desinfectants altament agressius pel medi ambient (com per exemple lleixius), i també s’exclou l’ús de productes ambientadors, en esprai i envasos de gasos propel·lents. Entra en vigor a partir de l’agost.<br />
Pel que fa a vehicles i maquinària, s’ha d’adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics en totes les seves variants. Entra en vigor a partir del novembre.