Criteris
Es prioritzen els productes d’agricultura ecològica i comerç just, com per exemple el cafè. Entra en vigor a partir del novembre.
El 100% de l’energia elèctrica subministrada ha de ser electricitat verda amb garantia d’origen. Entra en vigor a partir de l’agost.
Incorporaran criteris d’ecoedició: tintes vegetals, ajust del tiratge o màxim aprofitament del paper. Entra en vigor a partir del novembre.
A banda de l’eficiència energètica i la limitació de substàncies tòxiques, les empreses licitadores s’han de comprometre a treballar per adoptar mesures que garanteixin la transparència i el compliment de les convencions bàsiques de l’OIT. Entra en vigor a partir de l’agost.
Tots els productes de fusta han de comptar amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o equivalent). Entra en vigor a partir de l’agost.
També cal que el mobiliari d’oficina que contingui fusta compti amb garanties de procedència d’explotacions forestals sostenibles. Entra en vigor a partir de l’agost.
Pel que fa a projectes d’obres, s’estableixen criteris de màxima autosuficiència energètica per als projectes d’espai públic i d’edificació, tenint en compte també altres instruccions com el foment de la biodiversitat o l’ús de materials de construcció amb característiques ambientalment positives. Entra en vigor a partir del novembre.
Es fomenta la mobilitat sostenible (videoconferències, internet, ús de la bicicleta...), recintes accessibles i amb mesures de gestió ambiental i instal·lacions temporals (sistemes d’il·luminació eficients, generadors amb baixes emissions sonores...). Entra en vigor a partir del novembre.
És obligatòria l’adquisició i demanda de paper 100% reciclat. Entra en vigor a partir de l’agost.
En l’àmbit dels tèxtils, les empreses proveïdores han de presentar un certificat de compromís ètic i el vestuari adquirit ha de tenir limitada la presència de substàncies químiques, com ja passa en la roba dels jardiners i jardineres de la ciutat des de l’any 2006. Entra en vigor a partir del novembre.
Es prohibeix l’ús generalitzat de productes desinfectants altament agressius pel medi ambient (com per exemple lleixius), i també s’exclou l’ús de productes ambientadors, en esprai i envasos de gasos propel·lents. Entra en vigor a partir de l’agost.<br />
Pel que fa a vehicles i maquinària, s’ha d’adquirir de manera prioritària vehicles elèctrics en totes les seves variants. Entra en vigor a partir del novembre.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Terms of Service and Cookie Policy. Your use of ThingLink's Products and Services, is subject to these policies and terms.