Linus och Noel sexans tabell www.youtube.com matematik
Emilio och Jakob sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Thea och Klara sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Hannes och Noah sexans tabell www.youtube.com
Livia och Isabella sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Ludvig och Maurice sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Andreas och Elliot sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Carin och Matilda sexans tabell www.youtube.com multiplikation
Tilde och Linnea sexans tabell www.youtube.com multiplikation
6ans tabell Linn och Cornelia www.youtube.com multiplikation
6 ans tabell Sara och Nellie www.youtube.com multiplikation