Kirkkotilan voimakkaasti kapeneva, kiilamainen muoto keskittää tilan alttarille. Aallon suunnitelma joutui suhteellisen ankaran kritiikin kohteeksi, sillä Vatikaanin toisen konsiilin myötä alettiin myös luterilaisessa perinteessä korostaa entistä vahvemmin seurakunnan yhteistä osallistumista jumalanpalvelukseen. Kirkkoarkkitehtuurilta toivottiin tilan keskittämistä.
Aiotun taideteoksen sijaan alttariseinälle päädyttiin sijoittamaan vain pelkistetty risti – kuten useissa muissakin Alvar Aallon kirkoissa.
Aalto suunnitteli alun perin alttarin kiinnittyvän takaseinään, mutta uuden, osallistumista korostavan kirkkokäsityksen vuoksi alttaria siirrettiin eteenpäin yhteisöllisyyden edistämiseksi.
Aalto suunnitteli urkujen paikaksi takaosan lehteriä, mutta joutui muuttamaan suunnitelmaa ja sijoitti ne näkyvämmin osaksi yhteistä jumalanpalvelusta. Kuoron paikaksi jäi kuitenkin lehteri.
Aallon alkuperäistä suunnitelmaa saarnatuoliksi pidettiin liian massiivisena suhteessa alttariin ja hän suunnittelikin sen ilmavammaksi.
Ristinkirkko ei ole ensimmäinen tällä paikalla sijainnut kirkko. Etsi tietoja aiemmasta kirkosta ja pohdi syitä aiemman kirkon purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Onko esimerkiksi vanhemmillasi muistoja aiemmasta kirkosta?
Kirkon katto on voimakkaasti muotoiltu. Mitä rakennuksen suunnittelija on sillä halunnut mielestäsi korostaa?
Katso Ristinkirkon ulkokuvia alla olevasta osoitteesta. Mitä kristillisiä symboleja löydät? Ajattele sitten voisiko kirkko kokonaisuutena symbolisoida jotakin? Pohdi lopuksi kirkkoa osana Lahden kaupunkia: mikä merkitys on mielestäsi sillä, että Lahden kaupungintalo sijaitsee suoraan vastapäätä toisen harjun laella? www.kuvio.helsinki.fi Haettu kohde: Ristinkirkko
Etsi alla olevasta osoitteesta Alvar Aallon muita kirkkoja. Mistä maista löydät Aallon kirkkoja? Millä tavoin ne muistuttavat tai eroavat mielestäsi Aallon Lahden Ristinkirkosta? www.kuvio.helsinki.fi Kuvio kuva-arkisto
Katso Lahden kirkot -pääsivulta muita Lahden kirkkoja. Miten kuvaisit kirkkojen ulkomuotoa? Entä mikä on kunkin kirkon pohjakaava – onko se esimerkiksi pitkittäinen tai poikittainen nelikulmio, neliö, ympyrä tai kiilamainen (kuten Ristinkirkko)? Kiinnitä huomiota myös alttarin ja saarnatuolin keskinäiseen painotukseen sekä urkujen sijaintiin.
www.thinglink.com TOUCH this image to discover its story. Image tagging powered by ThingLink
Etsi verkosta tai muualta tietoa siitä, miksi kirkoissa on alttari. Löydätkö eroja luterilaisen ja katolisen kirkon tavoissa ymmärtää alttarin merkitys kirkkorakennuksessa?<br />
Alvar Aallolta tilattiin vuonna 1968 piirustukset Keski-Lahden kirkoksi. Seuraavana vuonna valmistuneet piirustukset joutuivat kuitenkin monien muutostoiveiden kohteeksi. Aallon korjatut piirustukset Lahden kirkoksi vuodelta 1975 olivat viimeiset hänen signeeraamansa suunnitelmat. Kirkko valmistui vuonna 1978. <br /><br />Oheiseen kuvaan on merkitty useita kohtia, joihin muutostavoitteet liittyivät. Muutostavoitteet ilmentävät merkittävää taitekohtaa kirkkosuunnittelun periaatteissa.
Kuva, selitystekstit ja kysymykset: teol. toht. Arto Kuorikoski.
Kuvan oikeudet: TT Arto Kuorikoski, Kuvio kuva-arkisto. Voit vapaasti hyödyntää kuvaa opetustarkoituksiin. Kaupallinen käyttö on kielletty. Tekijänoikeuksien haltija on mainittava aineistoon viitattaessa.
www.facebook.com Facebook is a social utility that connects people with friends and others who work, study and live around them. People use Facebook to keep up with...